Effectieve beleidsnotities schrijven
09-05-2019 - 23-05-2019 Event

Kort en bondig. Duidelijk en overtuigend. Helder taalgebruik. Met sterke argumenten die de keuzen onderbouwen. Voor iedereen te begrijpen. En liefst ook nog inspirerend ... Zeker, dat moet allemaal.

Maar daar gaat nog wel iets aan vooraf: want hoe ontstaat beleid eigenlijk? Welke rol heb je als beleidsmedewerker in het strategische spel dat beleid maken heet? En hoe vervul je die rol op zo’n manier dat alle stakeholders het gevoel hebben echt gezien te zijn, serieus te worden genomen?
Pas wanneer dat duidelijk is, stellen we de tekst aan de orde die uiteindelijk moet worden opgeleverd. Aan zo’n beleidstekst worden nogal wat eisen gesteld. Eisen die deels ook tegenstrijdig zijn aan elkaar. Hoe ga je daar als schrijver van een beleidsnotitie mee om?

In deze tweedaagse training nemen we u mee vanaf het allereerste idee om ander beleid te gaan voeren tot en met de uitwerking van de ideeën in een korte, heldere beleidsnotitie die de juiste argumenten bevat en die past binnen de beleidscyclus.

Wat leert u tijdens de training Effectieve beleidsnotities?

Gedurende deze tweedaagse training geven we u aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de volgende kwesties:

  • Wat is beleid? Hoe ziet de beleidscyclus eruit? Welke beleidsfasen zijn te onderscheiden? En wat voor consequenties heeft dit voor een beleidsnotitie?
  • Wat is de ideale tekstindeling bij een beleidsnota? Welke aanpassingen zijn gewenst met het oog op uw organisatie?
  • Welke inhoudelijke onderdelen zijn noodzakelijk in een goede beleidsnotitie?
  • Waarop moet u letten bij de uiteindelijke afwerking en oplevering van de tekst?
  • Wat draagt bij aan uw overtuigingskracht?
  • Hoe zorgt u voor een heldere tekst in de juiste stijl?
     

Als deelnemer krijgt u de mogelijkheid om de nieuwe inzichten direct toe te passen op een beleidsnotitie waar u op dat moment mee bezig bent. Bovendien bieden we elke deelnemer de mogelijkheid op gratis feedback op een beleidsnotitie binnen twee maanden na afloop van de training, zodat de nieuwe inzichten echt goed kunnen worden toegepast in de praktijk!

Wilt u ook trefzeker en met minder moeite een beleidsnotitie schrijven? Meldt u zich dan nu aan voor deze tweedaagse training!
 

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor iedereen die met enige regelmaat een beleidsnotitie schrijft en het gevoel heeft dat het beter, efficiënter en trefzekerder kan. De training is ook geschikt voor medewerkers die nog niet eerder een beleidsnotitie hebben geschreven en behoefte hebben aan een praktische leidraad. Tot slot verdient het aanbeveling om organisatiebreed af te stemmen welke eisen er worden gesteld aan een beleidsnotitie; om die reden is het te overwegen om deze training ook in-company te laten verzorgen.

- Partners -