Hoe kunnen we je helpen?

DNA stimuleert kennis- en ervaringsuitwisseling tussen jou en jouw collega's over het werken bij een vereniging. Wij willen je helpen om je daarin ook te blijven ontwikkelen. Met ruim 165 verenigingen die lid zijn DNA hebben we een groot en krachtig netwerk. Samen met onze partners zorgen we voor onderlinge kennisdeling en worden er waardevolle relaties opgebouwd!

Verenigingen leren van elkaar binnen DNA


Zijn dit ook vragen waar je als vereniging mee worstelt? En wil je weten hoe andere verenigingen hiermee omgaan?

Hoe bind jij je leden?
Hoe werf je nieuwe leden?
Hoe zorg je voor verjonging van je ledenbestand?

Hoe meet je je ledenbetrokkenheid?
Wat kun je doen om de belangenbehartiging te focussen en versterken?
Hoe zit jouw contributiemodel in elkaar? Gebruik je nog andere verdienmodellen?
Hoe ben je tot een gedragen en heldere verenigings-strategie gekomen? 
Welke innovaties ben je van plan door te voeren? 

Word dan lid van DNA

DNA helpt je op weg door de vragen en dilemma's te bundelen en ontsluit kennis en geeft je goede voorbeelden en kennis over verenigen.
DNA monitort daarnaast de ontwikkelingen in verenigingsland. Een van de middelen die we hiervoor inzetten is het Nationaal Verenigings Onderzoek, deze vindt ieder jaar medio oktober plaats. Wij verzamelen ervaringen, verhalen en kennis en delen de kennis in verschillende  DNA bijeenkomsten en kennissessies.
Wij brengen mensen bij elkaar op thema’s maar ook op basis van functies en rollen, de zgn. netwerkbijeenkomsten.

 As lid* van DNA profiteer je van de vele voordelen:

 • Toegang tot minimaal 10 kennissessies per jaar (fysiek/digitaal)
 • 4 Keer per jaar het vakblad VM
 • Toegang tot alle kennisdossiers. DNA moniteer een 14 tal kennisthema's. Alle achtergrondinformatie en actualiteiten staan gebundeld op de site en staan open voor alle DNA leden
 • Tweewekelijks het belangrijkste nieuws voor en over verenigingen
 • DNA helpdesk voor vragen. De helpdesk geeft gratis antwoorden op vragen. Je kan de vragen stellen door een mail mail te sturen naar info@wijzijndna.nl
  Belangenbehartiging bij wetten en hulp bij implementatie
 • Toegang tot relevante onderzoeken zoals het Nationaal Verenigings Onderzoek en achtergrond artikelen
 • Alle medewerkers kunnen participeren in netwerken (directeuren, juristen, HR, event managers, communicatie, managers ICT, verenigingssecretarissen). We zijn bezig met netwerken voor belangenbehartiging, bestuurders en wetenschappers. 
 • De mogelijkheid mee te denken in de Denktank over de verdere professionalisering van verenigingen in Nederland
 • Korting op trainingen via de DNA Academie
 • 5 gratis inlogcodes voor de online leeromgeving waarin elk kwartaal 15 nieuwe cursussen zitten
 • Korting op jaarlijkse DNA studiereis naar de VS
 • Met korting naar het jaarcongres. Kennis en inspiratie.
 • Korting op dienstverlening. De Wet bestuur en toezicht kan gevolgen hebben voor veel verenigingen. Samen met IVBB is er tool ontwikkeld waarmee je de stappen doorloopt om na te gaan of jouw vereniging voldoet aan deze nieuwe wet. Meer informatie kun je vinden op de site WBTR

 

* De voordelen gelden voor alle medewerkers van het verenigingsbureau 

- Partners -
Geen gegevens gevonden