Leiding (weg) geven
06-06-2019 Nieuwsbericht

Leiderschap is - volgens Jaap Boonstra - het versterken van de kracht van de gemeenschap om haar eigen toekomst vorm te geven en duurzame veranderingen te realiseren.

Dit is volgens hem de mooiste definitie van leiderschap en sluit heel goed aan bij de trend die hij signaleert, namelijk  dat jongeren betekenis willen hebben voor de gemeenschap.

Als hij het heeft over gemeenschap bedoelt hij zowel de maatschappelijke gemeenschap als de werkgemeenschap, een plek waar mensen ambities en dromen delen en zich gemeenschappelijk inzetten om vernieuwingen te realiseren. Zo’n werkgemeenschap geeft deels leiding aan zichzelf. Cruciaal  zijn de  initiatiefnemers die samenwerken. De initiatiefnemers nemen zelf de leiding om iets, vaak diepgaande vernieuwing, voor elkaar te brengen. Dit leiderschap gaat niet perse over macht, of over mensen die hoog in een organisatie zitten. Een leider is iemand die initiatief neemt en daardoor invloed ontwikkelt

Leiding (weg)geven 

Het is de kunst deze bron aan te boren. Het betekent bijvoorbeeld dat je als leider niet de held speelt, maar je dienstbaar opstelt. Het gaat letterlijk om het weggeven van leiding en om het geven van verantwoordelijkheid aan anderen. Dat is niet vrijblijvend. Als je mensen richting en ruimte geeft, dan mag je ook verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen om tot resultaat te komen. En mag je verlangen dat ze daarover verantwoording afleggen.

bron prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar organisatieverandering en leiderschap, in Management Impact 

- Partners -