Netwerkbijeenkomst Secretarissen
05-04-2022

Programma:

 

15:00-15:10 uur              Inloop

 

15:10-15:30 uur              A Brand New NVM / Marc van Rosmalen

In een sterk geprofessionaliseerde vereniging komt de vraag op: hoe kun je het ledenbelang borgen, ledenbetrokkenheid versterken en leden aan het woord laten?

Hoe kun je als vereniging voorop blijven lopen, alle leden in die ontwikkeling meenemen en tegelijkertijd de warme verenigingsband koesteren? De NVM is met leden aan de slag gegaan om op deze vragen samen een antwoord te vinden. Marc van Rosmalen geeft ons een korte samenvatting over de aanleiding, een stukje proces en de uitkomsten van het traject.

 

15:30-16:00 uur              Groepjes uiteen

Vervolgens willen we jullie vragen 2 of drietallen met elkaar te maken en te discussiëren over een aantal vragen:

  1. Wat doen jullie aan ledenborging?
  2. Wat doen jullie om de ledenbetrokkenheid te versterken?
  3. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle leden zich gehoord voelen?

16:00-16:15 uur              Terugkoppeling vanuit de groepjes

16:15- 16:25 uur             Onderwerpen volgende bijeenkomsten

16:30 uur                         Afsluiting

 

Datum: 5 april 2022
Tijden: 15:00-16:30 uur
Locatie: Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, Zoetermeer

U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.