Kennissessie Nieuwe Organisatievormen- VOL

15-06-2022

In deze themasessie kijken we naar manieren waarop bedrijven en personen zich kunnen organiseren om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Wat leg je vast, wat hou je flexibel? Welke ruimte geef je aan aspirant-leden en maatschappelijke stakeholders?
Ook gaan we in op moderne inrichtingsprincipes van het ondersteunend bureau. Wat is nodig om wendbaar te zijn, om co-creatie met de leden maximaal te faciliteren of om juist een gezaghebbend en daadkrachtig lobby-apparaat te zijn?
 

De sessie wordt begeleid door Erik van Venetië en Tim van der Rijken, twee ervaren verenigingsadviseurs. Tim werkt ruim 20 jaar in de wereld van branche- en beroepsorganisaties, vanuit verschillende rollen: beleidsmedewerker, adviseur, onderzoeker, directeur en bestuurder. Erik is adviseur en trainer over de organisatie van public affairs en stakeholdermanagement en auteur van diverse boeken over lobby en public affairs. (svp sprekers linken naar hun linkedin profiel)
 

Deze training is een onderdeel van het opleidings- en talentprogramma voor jonge talenten. Wil je meer informatie hierover neem contact op met Esther Tierie esther@wijzijndna.nl

15 juni 2022
16.30 – 19.30 uur
Locatie DNA te Bunnik

 

Deze training is een onderdeel van het opleidings- en talentprogramma voor jonge talenten. Wil je meer informatie hierover neem contact op met Esther Tierie esther@wijzijndna.nl

Bunnik
- Partners -
Geen gegevens gevonden