Q-sessie 12 september 2019
12-09-2019 Event

Titel: Interne opleidingen

Voor het informeren en opleiden van actieve leden hebben we te maken met steeds meer mogelijkheden maar ook met meer eisen. Hoe vind je een goede aanpak? Hoe pakken jullie interne opleidingen op, hoe vind je de balans tussen digitaal en persoonlijk en hoe kom je tot een optimale opbrengst zowel voor de vrijwilliger als voor de vereniging?“

Erik van Dijk, afdelingshoofd opleiding & advies van de ChristenUnie, benoemt een aantal trends waar zeker ook andere verenigingen mee te maken hebben. “We hebben een steeds groter arsenaal aan methoden om mensen op te leiden. We kunnen ze in een groep  bij elkaar brengen, we kunnen digitaal kennis aanbieden en toetsen en we kunnen ze individueel op allerlei manieren begeleiden en bijstaan. De kunst is om de ideale mix te vinden.”

Onboarding
“De leden die actief zijn, doen dat steeds voor een kortere periode en ze verwachten er – terecht – wat voor terug, met name een bijdrage aan de eigen ontwikkeling. Dus je moet mensen sneller en beter opleiden, passend bij hun behoefte aan ontwikkeling. Dit vraagt onder meer een sterk en flexibel onboarding-programma, zodat mensen eigenlijk al voldoende weten en kunnen, voordat ze aan iets beginnen. “

- Partners -