Masterclasses Innovatieve vereniging
05-09-2019 - 07-11-2019 Event

DNA organiseert samen met Kenniscentrum Icoon vier masterclasses met als thema’s

  1. Inleiding Vereniging 3.0 en  Belangenbehartiging
  2. Brancheordening, -ontwikkeling en innovatie.
  3. Dienstverlening, verdienmodellen en governance van commerciële activiteiten.
  4. Verenigingsorganisatie 3.0 - structuur, cultuur en competenties.

De vier thema’s hangen inhoudelijk onderling samen.
 

Food for thoughts

Tijdens de masterclasses worden daarbij praktijkbijdragen geleverd door, onder andere, Edwin Lokkerbol (Nederlandse Waterbouwers), Petra van de Goorbergh (OVAL) en Ellen Kroese (VNO-NCW).Vanuit onderzoek wordt een wetenschappelijk kader geschetst en vanuit de praktijk deelt een vooraanstaande verenigingsdirecteur of innovatiemedewerker zijn/haar ervaringen op het gebied van het thema. De sprekers zorgen voor de ‘food for thought’ tijdens deze sessies.

Elkaar inspireren
Een goede balans tussen kennis halen en brengen is het uitgangspunt. De masterclasses dienen als een platform om kennis te delen. De sessies zijn daarnaast vooral ook bedoeld om elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden en succes- en faalfactoren. Tijdens de sessies is er volop ruimte voor oefeningen en interactie en gaan deelnemers in groepen aan het werk om te brainstormen of kleine opdrachten uit te voeren, waarvan de uitkomsten vervolgens plenair worden teruggekoppeld.

Voor wie?

De masterclasses zijn exclusief bedoeld voor verenigingsdirecteuren en innovatiemedewerkers. Veel verenigingen zijn op zoek naar professionaliseringsmogelijkheden op een manier die aansluit op de huidige dynamiek in de markt en het veld van hun leden.
 

- Partners -