Programma

Programma 7 oktober 2022 “Vele stemmen, één geluid”.

09:30-10:00 uur Inloop (rondleiding gevangenis start om 09:00 uur en is op inschrijving)

10:00-10:20 uur Opening/ Welkom dagvoorzitter

10:20-11:20 uur Key note spreker Joyce de Ruiter / Leiding geven aan verandering
Over verandering en veerkracht. Hoe geef je leiding aan veranderingen. Wacht je tot de noodzaak voor jou beslist of neem je zelf het initiatief en neem je de leiding?

11:20-11:45 uur Pauze

11:45-12:30 uur Verschillende subsessies 

 • Subsessie 1. Arbeidsmarkt en jongeren / Kiki Calis
   Kiki spreekt met haar werk veel jongeren aan en vertelt hoe je als vereniging meer jonge mensen aan je kan binden. Ontdek hoe je kan inspelen op de dagelijkse zoektocht van jongeren naar balans en verbinding en hoe je ze kan betrekken door hen op hun betrokkenheid aan te spreken.
  Kiki Calis is de medeoprichter van The Freelance Qommunity.
   
 • Subsessie 2. Scenarioplanning en strategic foresight. / Albert Postma
  Albert Postma zal in deze sessie ingaan op de adaptiviteit en veerkracht (resilience) van een vereniging ten opzichte van haar omgeving. Hij ziet het actornetwerk waarin een organisatie zich bevindt als een complex adaptief systeem (CAS). Dat bestaat uit een divers aantal actoren, waarbij elk van die actoren zelf beslissingen kan nemen omtrent haar gedrag; beslissingen die in de loop der tijd veranderen. De actoren staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar onderling. Die onderlinge beïnvloeding leidt tot synergetische en ten dele onvoorspelbare effecten. De vraag is dan wat je kunt doen om toch te voorspellen wat mogelijke ontwikkelingen zijn voor je vereniging en de leden om  daarop je strategie af te stemmen. Postma reikt verschillende manieren aan om met die onzekerheid om te gaan. 

  Dr. Albert Postma (1962) is lector toegepaste wetenschappen in strategic foreseight en scenarioplanning aan NHL Stenden University, European Tourism Futures Institute (www.etfi.eu). Hij heeft een achtergrond in sociale geografie en deed zijn BSc, MSc en PhD aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.  

 • Subsessie 3. Leiderschap / Karlijn L'Ortye
  Karlijn houdt ons een spiegel voor over leiderschap in de vereniging. Zij doet dit aan de hand van de resultaten uit een onderzoek onder Nederlandse leiders dat is uitgevoerd in een samenwerking 
  van lxly, EUR en NCD. "De meest voorkomende leiderschapsstijl, die van de bescheiden leider, herkennen we ook in het leiden van verenigingen. We streven een gezamenlijk doel na en dat is belangrijker dan wie de leider is." 
  Karlijn L'Ortye is directeur van NCD, de person­to-person community voor directeuren, leiders, toezichthouders en commissarissen. Karlijn 

12:30-13:30 uur Lunch/ Maak kennis met de sponsors

13:30-14:30 uur Netwerken

14:30-15:30 uur Key note spreker Alexander Klöpping/ Trends en ontwikkelingen
Alexander Klöpping laat aan de hand van pakkende voorbeelden zien welke rol nieuwe technologieën nu en in de toekomst spelen -zover we dat nu kunnen weten- in onze maatschappij en in ons dagelijks leven. En dat zijn zeker geen vage vergezichten of futuristische sprookjes. Hij neemt je mee in de wereld van de Chinese influencers, robots die mensen kunnen imiteren, de dreiging van mini-drones, het wilde westen van de crypto currencies en waarom bedrijven als Facebook en Apple geloven dat we straks allemaal gaan werken en leven in de ‘metaverse’ — een virtuele wereld. Met dit alles prikkelt hij je voorstellingsvermogen: wat betekenen deze nieuwe mogelijkheden eigenlijk voor mij?
 

15:30-16:00 uur Afsluiting met een twist

16:00-17:00 uur Borrel

- Partners -
Geen gegevens gevonden