Van de Veen nieuwe voorzitter NIP
15-07-2019 Personalia

De Ledenraad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) benoemt per 1 juli 2019 Hans de Veen als voorzitter van het Algemeen Bestuur. Hij volgt Jeroen Muller op die sinds juni 2013 fungeerde als vicevoorzitter van het NIP en vanaf april 2018 als voorzitter.

De Veen gaf meer dan dertig jaar leiding in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ruim achttien jaar zat hij in een bestuursfunctie, onder meer bij Mondriaan, Parnassia Bavo groep, Dichterbij en de FGzPt. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het opleiden van psychologen en leidinggevenden in de ggz als docent en supervisor. De Veen heeft voor het NIP veel bestuurswerk gedaan, bijvoorbeeld als vicevoorzitter van de oude sector G, voorzitter van de Kamer gezondheidszorgpsycholoog en van het Cono.

Psychologenwerk

De Veen wil zich in zijn nieuwe rol sterk maken voor innovatieve inzet van de psychologie. “De maatschappij en de burgers mogen veel verwachten van een goede en gewetensvolle inzet van onze kennis. Er speelt momenteel heel veel: onze (geestelijke) gezondheid, het enorme scala aan technieken van gedragsbeïnvloeding, de explosieve ontwikkeling van de kennissystemen die van mensen zijn losgezongen, om maar een kleine greep te doen. Dat is voor een groot deel psychologenwerk. Psychologen moeten zich verenigen voor een goede beroepsbeoefening. Daarin heeft het NIP een sleutelpositie.”

Jeroen Muller ziet in De Veen een waardig opvolger. ''Hans kent het NIP en de wereld van de psychologie en psychologen goed. Hij heeft als bestuurder veel ervaring en is nieuwsgierig naar de volle breedte van het NIP.”

Het NIP is met 13.000 leden naar eigen zeggen de grootste beroepsvereniging van psychologen.

- Partners -
Geen gegevens gevonden