Beroepsregels vastleggen
17-07-2019 Nieuwsbericht

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement voor beroepsuitoefening voor haar leden vastgesteld. Het nieuw bestuur bestaat uit mr. Roy Shyamnarain (voorzitter), Farousha Rellum MSc. (secretaris), mr. Liesbeth Kuenen (penningmeester), Nazna Ishaak MSc. (commissaris) en mr. Siegfried Kenswil (commissaris)

De SFB wil als de beroepsorganisatie van in Suriname werkzame fiscale dienstverleners, in de komende bestuursperiode werken aan het versterken van haar interne organisatie en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden. Daarnaast wil de SFB de binnen de organisatie aanwezige kennis inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het fiscale debat, door bijvoorbeeld als gesprekpartner van beleidsmakers op te treden bij het voorbereiden van maatregelen voor verbetering van ons belastingsysteem en het beter functioneren van de Belastingdienst.

Chartered Tax Advisor

Het vastgestelde Reglement voor beroepsuitoefening, ook wel SFB Code of Conduct genoemd, geeft de regels waaraan SFB-leden zich in de uitoefening van hun beroep als belastingadviseur moeten houden. DeSFB Code of Conduct is samengesteld aan de hand van gangbare internationale standaarden voor met de SFB vergelijkbare beroepsorganisaties en regelt onder meer onderwerpen als integriteit, beroepsethiek, compliance, onafhankelijkheid, competentie, afspraken over honoraria en bescherming van cliënteninformatie. De SFB ziet in de vaststelling van dit document een belangrijke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden.

- Partners -
Geen gegevens gevonden