DNA en IVBB gaan intensief samenwerken
17-09-2019 Partner

Samen sterker voor en door verenigingen. Dat is in enkele woorden de motivering achter het samenwerkingsconvenant dat De Nederlandse Associatie (DNA) en het nieuwe Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) hebben gesloten.

Het partnerschap is een strategische keuze om de doelstellingen van DNA verder te kunnen uitbouwen: het professionaliseren van verenigingen door delen van kennis, inzichten en ervaringen.

Er is bewust gekozen voor samenwerking met IVBB omdat beide organisaties elkaar aanvullen en versterken.

Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen richt zich op het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen en diensten voor leden van verenigingen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met en tussen verenigingen, met het concept van co-creatie als uitgangspunt. 

Daarnaast ontwikkelt IVBB methoden om de kwaliteit van verenigingen verder te verhogen, oner meer door het initiëren en realiseren van wetenschappelijk onderzoek naar hun functioneren.

Beide organisaties onderschrijven met de samenwerking het belang dat zij zien in de verdere ontwikkeling en groei van branche- en beroepsverenigingen tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen.

Voor het goed functioneren van de samenleving zijn verenigingen onmisbaar, terwijl tegelijkertijd de binding met leden onder druk staat. DNA en IVBB zien het als een uitdaging daar een goed antwoord op te geven. De bundeling van expertise, ideeën en menskracht is daartoe een eerste stap.

Voor meer informatie:
Annemiek Wissink, directeur DNA en Peter Moerkens, directeur IVBB.

- Partners -
Geen gegevens gevonden