CLC-VECTA verandert naam in Yoin
27-01-2020 Nieuwsbericht

CLC-VECTA verandert naam in Yoin: samen aan de slag, meedoen en delen

BRANCHEVERENIGING - CLC-VECTA is al jaren een vertrouwde naam in het netwerk van brancheverenigingen in de wereld van live communicatie, eventmarketing en beurzen. De brancheorganisatie heeft in overleg met haar leden gekozen voor een naamswijziging, die niet alleen toekomstproof is, maar ook de koers van een actieve community aangeeft: samen aan de slag, meedoen en delen. 

De naam is nog niet officieel gelanceerd en ook het nieuwe logo is nog niet bekend gemaakt, maar CLC-VECTA kreeg tidjens haar nieuwjaarsevent wel groen licht van de leden van de vereniging. 'Het voorstel voor de naam ‘Yoin’, met als onderschrift ‘the event community’, is door de aanwezige leden met enthousiasme ontvangen. Het bestuur kan daarmee de vervolgstappen zetten om te komen tot de introductie van de nieuwe naam', laat CLC-VECTA weten.

‘De naam ’Yoin’ is de uitkomst van een uiterst zorgvuldig doorlopen proces, waarin de tijd is genomen om met leden tot een nieuwe naam te komen. Voorop staat dat onze leden zich herkennen in de nieuwe naam, dat hij past bij waar wij en onze leden voor staan en dat hij toekomstbestendig is’, aldus Riemer Rijpkema, directeur van CLC-VECTA. 


Bestuurslid Eline Deijs (RAI Amsterdam) vult aan: ’Yoin is een samenvoeging van ‘You’ en ‘Join’. Het is een naam die invulling geeft aan de ambities van onze vereniging en bevestigt waar we voor staan. Met de community samen aan de slag, meedoen en delen.’

 

Aan de slag
‘We hebben de naam getoetst bij de leden, hij is goed ontvangen, nu is het aan ons om met de feedback van de leden aan de slag te gaan voor de verdere ontwikkeling van het logo, de bijbehorende huisstijl en te gebruiken domeinnamen en extensies. De verdere terugkoppeling aan de leden daarvan volgt in de komende Algemene Ledenvergadering in mei van dit jaar waar we dan definitieve knopen doorhakken’, besluit bestuurslid Eline Deijs (RAI Amsterdam).

Evenals brancheorganisatie IDEA, waar tientallen bureaus lid van zijn, zal CLC-VECTA ook werk blijven maken van het doorontwikkelen van een keurmerk. Met de toestemming van de ALV worden de gesprekken over een overname van een bestaand keurmerk doorgezet. Deze strategische overname vormt een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een label dat leden helpt om zich onderscheidend te manifesteren naar opdrachtgevers en klanten.

Verenigingsstructuur
'Om onze ambities te realiseren heeft het bestuur voorgesteld om de verenigingsstructuur te verfijnen. Activiteiten die in zekere zin een risico in zich kunnen dragen, worden in de nieuwe structuur geëxploiteerd vanuit een zelfstandige entiteit. Dit op advies van onze juridisch partner DVAN. De ALV heeft ingestemd met dit voorstel.' 

- Partners -
Geen gegevens gevonden