LTO betrekt leden bij zoektocht

02-06-2020

LTO Nederland gaat de leden vragen over welke eigenschappen de nieuwe voorzitter moet beschikken. Zo wordt een profiel gevormd waar de opvolger van Marc Calon aan moet voldoen.

De benoemingsprocedure die LTO Nederland volgt, is tot stand gekomen op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een externe begeleider begeleidt de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, om er zeker van te zijn dat het proces nauwkeurig verloopt. LTO streeft ernaar de nieuwe voorzitter na de Ledenraad van 10 november bekend te maken.

Alle LTO-leden worden voor de zomer via een ledenenquête gevraagd zich uit te spreken over het gewenste profiel van de nieuwe voorzitter. Deze profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van voorzitterskandidaten. Daarnaast worden diverse belanghebbenden, zowel in de politiek als in de keten, geconsulteerd om een zo breed mogelijke afweging te maken welk type voorzitter LTO Nederland nodig heeft.

Sollicitatieprocedure

Met de vastgestelde profielschets gaat de vertrouwenscommissie een sollicitatieprocedure in. Het bestuur vormt de vertrouwenscommissie met de directeur van LTO Nederland als secretaris. Ook wordt een begeleidingscommissie van zes personen gevormd uit de ledenraad. Deze volgt het proces en versterkt de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie voert de sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten. Het benoemingsproces vindt vertrouwelijk plaats, om kandidaten de ruimte te geven en dit vertrouwen niet te beschadigen. De commissie stuurt na de gesprekken uiterlijk in oktober een vertrouwelijke aanbeveling aan de ledenraad. Deze raad bestaat uit in totaal 42 afgevaardigden van de regio’s en vakgroepen. De ledenraad is de bevoegde instantie om over deze voordracht te besluiten.

Lees meer LTO Nederland


- Partners -
Geen gegevens gevonden