Volop aandacht voor 24.000 vrijwilligers bij FNV

02-06-2020

Met 24.000 actieve leden in de vereniging is het een uitdaging om deze leden goed te ondersteunen, op te leiden en aandacht te geven. Hoe doe je dat? Ingrid Rep, algemeen secretaris FNV, legt het uit.

Ingrid Rep is als algemeen secretaris verantwoordelijk voor het kaderbeleid. “Actieve leden noemen wij van oudsher kaderleden. Net als veel andere verenigingen hebben we vrijwilligers die helpen het beleid uit te voeren en we hebben actieve leden die meebeslissen en meepraten in de verenigingsorganen, zoals het ledenparlement. Zij sturen mee in het beleid. De afgelopen jaren zijn we enorm bezig geweest met de fusie tot één grote vereniging en met het in elkaar passen van de werkorganisatie. Ook voor bijvoorbeeld de leden in het nieuwe ledenparlement was leidend dat ze leerden meedenken en meepraten vanuit het belang van de hele FNV en niet meer per se alleen vanuit hun sector of achtergrond.“

Aandacht
“In het fusieproces waarin zoveel aandacht naar de centrale zaken ging, hebben de kaderleden zich wat verwaarloosd gevoeld, en daarom gaan we nu extra inzetten op deze leden. Mensen zijn ook lid van een vereniging omdat ze iets met elkaar delen. In onze huidige schaalgrootte is dat lastig, maar voor de 24.000 vrijwilligers is het belangrijk. We pakken het kaderbeleid centraal aan, maar het gaat er nu om dat de verantwoordelijkheid weer lager in de organisatie komt. Het werkt niet om iedereen door dezelfde mal te halen. Als buschauffeurs iets willen veranderen, pakken ze dat anders aan dan mensen die bij een bank werken.”

Het kaderbeleid
 “We willen de actieve leden meer aandacht geven en meer jongeren aanzetten om actief te worden. Daar hebben we budget voor uitgetrokken. Met een grote organisatie is dat een flink bedrag, maar het gaat ook over veel mensen. We gaan onderzoeken hoe het staat met de tevredenheid bij de actieve leden. We hebben een aparte afdeling opgezet, die zich bezighoudt met PenO-achtige zaken: functioneren, instromen en doorstromen van vrijwilligers, de kaderacademie, inclusiviteit en diversiteit. We hebben nu bijvoorbeeld een campagne voor de volgende ledenraadverkiezing om jongeren te werven zich kandidaat te stellen.”

Zelf aan de slag
“De afgelopen dertig jaar had de FNV de houding: word maar lid, dan zorgen wij overal voor. Nu willen we dat je lid wordt, zodat wij je kunnen faciliteren om iets aan jouw omstandigheden te veranderen. We verwachten dat je zelf ook iets gaat doen. Dit heet organising. We zoeken mensen op om met hen te kijken wat ze zelf kunnen doen. Voor jongeren werkt dat goed. Die hebben energie en creativiteit in het actievoeren. Ze willen misschien liever dat we een pizza voor ze regelen, dan dat we aankomen met vergoedingen waarvoor in de loop van de tijd heel gedetailleerde regels zijn opgesteld. Maar niet alleen voor jongeren werkt dit.”

Mix
 “We vinden onze oudere leden ook belangrijk. Zij zijn de mensen met meer tijd die ze graag willen geven als kaderlid. Voor ons is het belangrijk om een mix te houden, niet alleen van verschillende leeftijden maar ook van achtergronden. Dat maakt bijvoorbeeld het online brengen van je jaarvergadering van de ledenraad een uitdaging. De een omarmt digitaal vergaderen en is blij om geen risico te lopen en reistijd te sparen, de ander wantrouwt het of vindt het maar heel onpersoonlijk.”

Nieuwe leden
“De afgelopen tijd hebben we in de polder snelle overeenkomsten bereikt, zoals de now-regeling. We zijn daarna een grote campagne gestart om de leden te vertellen wat we doen. Dat levert heel veel vragen op, ook van niet-leden. We hebben extra mensen moeten inzetten om de vragen te beantwoorden. Het trekt ook nieuwe leden aan, ook jongeren en zzp’ers.  Dat is goed nieuws. Maar we groeien nog niet netto over de hele linie.”

Illustratie: deze week krijgen de vrijwilligers een bondkapje om hen te ondersteunen.


- Partners -
Geen gegevens gevonden