Geen zoete broodjes bakken

03-06-2020

De ANVR organiseerde vorige week een webinar over haar lobbyactiviteiten in Nederland en Europa, aangezien daarover ontzettend veel vragen over binnenkomen bij de brancheorganisatie. Wat doet de ANVR precies en wat zijn de resultaten? Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR) waarschuwde de ongeveer 90 webinar-deelnemers er bij aanvang al voor dat hij niet van plan was om zoete broodjes te bakken en je voelde dan ook bij wijze van spreken de gitzwarte wolken zich samenpakken boven de reissector.

Voor de webinar van start ging, liet Oostdam weten in welke situatie de reisbranche verzeild is geraakt. “De reiswereld is wereldwijd in een dramatische situatie terechtgekomen. Wereldwijd komen er per dag een miljoen werklozen bij in de reissector. Alleen al in Europa werken er 27 miljoen mensen in de reissector waarbij het nu de schatting is dat er een derde op straat komt te staan. In Duitsland wordt geschat dat van de drie miljoen werknemers in de reissector er één miljoen werkloos worden. Als je dat doortrekt naar onze situatie, in Nederland werken er 24.000 mensen in de reissector, dan staat ons nogal wat te wachten.”

Lidmaatschappen
Gezien de penibele situatie waarin de reissector zich bevindt, is het volgens Oostdam dan ontzettend belangrijk om de standpunten duidelijk kenbaar te maken. De ANVR-directeur laat weten dat de branchevereniging lid is van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en dat hijzelf in het bestuur ervan zit. “Daar zijn hele korte lijntjes. Ik heb goede contacten met Hans de Boer (voorzitter) en Kees Oudshoorn (directeur). Naast het lidmaatschap van VNO-NCW is de ANVR lid van Gastvrij Nederland, een samenwerkingsorgaan binnen VNO-NCW dat zich bezighoudt met alles op het gebied van hospitality, inkomend en uitgaand toerisme en de ANVR is lid van de ECTAA, de Europese ANVR waar 27 landen lid van zijn. Binnen de ECTAA hebben we een mooie rol en leveren we vaak input, waardoor we kunnen sturen. Alleen het gaat hierbij over Europa en daarmee heb je meteen een probleem te pakken. Europa probeert allerlei Europese afspraken te maken, maar dat lukt maar zeer zelden. Zeker als het om toerisme gaat.”

Zoete broodjes
Oostdam waarschuwde de deelnemers voorafgaand aan de webinar dat hij niet van plan was om zoete broodjes te bakken. “Ik ben van plan om de realiteit te vertellen en er niet omheen te draaien, want zoals het er nu naar uitziet gaat het niet op alle vlakken even goed. Dat zal uit mijn verhaal wel blijken. We hebben in het lobbytraject heel veel last van KLM, KLM en staatssteun, we hebben last van Booking.com en de slechte ethiek bij de directie van Booking.com, daar hebben we écht last van. We hebben last van de publieke opinie op dit moment. Bij toerisme heerst nog het beeld van overtoerisme, het zou niet goed zijn voor de BV Nederland, men vindt dat we lekker in Nederland moeten blijven, vliegen is niet duurzaam dus dat zouden we zo min mogelijk moeten doen en we hebben een beetje het probleem dat we slachtoffer zijn van ons eigen succes. Met name tijdens de gesprekken die we met Economische Zaken hebben gehad, zowel alleen als samen met SGR, heeft men voor ogen dat de reiswereld het prima voor elkaar heeft. We hebben natuurlijk de SGR, één van de beste garantiefondsen ter wereld. De reissector zou het allemaal wel regelen. ‘Hoeven we helemaal niet in te grijpen als Economische Zaken’, daar hebben we dus écht last van. Verder moet duidelijk zijn dat wij lobbyen voor de reissector. Niet voor touroperators, niet voor reisagenten, niet voor zelfstandige reisadviseurs, niet voor zakenreisorganisaties, wij lobbyen voor de reissector in het algemeen. Ik weet dat er af en toe emoties zijn die dat ontkennen of die er vraagtekens bijzetten. Daar heb ik begrip voor, ik ervaar het dagelijks door de telefoontjes die we krijgen hoe spannend en lastig het in de markt is en ik heb daar zelf ook écht last van emotioneel, maar de ANVR staat voor de reissector in het algemeen.”


- Partners -
Geen gegevens gevonden