Basis voor een goed gesprek: The Next Step scan

03-06-2020

In tijden van corona weet een groot aantal verenigingen haar toegevoegde waarde weer helder te maken. Actieve informatievoorziening naar de leden, zichtbaarheid richting overheid en zorgen dat zoveel mogelijk leden het hoofd boven water kunnen houden. Daar slagen ook veel clubs in. Ik hoor in mijn omgeving weer dat ledenaantallen groeien, de telefoon roodgloeiend staat en ook van slapende leden die hun inlogcodes opvragen om toch maar goed alle informatie bij te kunnen houden op het ledennet. Goed om te horen dat de branchevereniging er juist is als ondernemers die ‘t hardst nodig hebben!

Maar juist nu is nadenken over toekomstbestendigheid misschien nog wel meer nodig dan voor corona. De belangenbehartiging voor steunpakketten is natuurlijk essentieel voor het hier en nu, maar dat de toekomstige economie er anders uit zal zien voor een aantal sectoren is evident. Dat heeft vast en zeker ook zijn consequenties voor de vereniging van de toekomst. Met de Vereniging 3.0, The Next Step scan hebben we een handvat willen bieden, om aan de gang te kunnen. Vragen die gaan over

  • visie over de toekomst van de sector en de vereniging,
  • de maatschappelijke oriëntatie en snelheid van reageren,
  • de rol in kwaliteit en informatiedeling,
  • het al dan niet nemen van een rol in vernieuwing en innovatie,
  • de mate waarin dienstverlening aan leden kritisch wordt beoordeeld,
  • wendbaarheid en slagkracht van de vereniging,
  • verbinding en dialoog met leden en stakeholders

 

De eerste ingevulde scans geven een aardig beeld; Kansen en bedreigingen worden bijvoorbeeld door zo’n beetje iedereen wel structureel en frequent in beeld gebracht. Zelfkritischer is men op de rol bij vernieuwing en innovatie, de mate waarin jongeren betrokken zijn bij de beleidsvorming, of de mate waarin de eigen dienstverlening aansluit op de doelstellingen en visie van de vereniging. Uitdagingen genoeg lijkt me zo.

Maar…het gaat er in de scan niet om, of iets goed of fout is, en of je het beste jongetje of meisje uit de klas bent. Nee vooral niet. Het gaat er veel meer om dat je met elkaar echt in gesprek gaat. Stel de vraag kritisch en serieus aan je zelf en aan je collega’s, ook of je iets belangrijk vindt, of wat je er werkelijk onder verstaat. Zoek de verdieping. Juist in de uitkomsten en daar waar deze van elkaar verschillen zit de uitdaging voor de vereniging. En wanneer je die uitdagingen weet aan te gaan werk je echt serieus aan je toekomstbestendigheid.

Dus vul de scan in via deze link. Bij vragen laat het ons weten. Sowieso horen we graag wat je van de scan vindt en wat er eventueel anders of beter kan. Ook wij blijven graag leren en verbeteren.

Veel succes en voor een goed gesprek houden we ons natuurlijk altijd aanbevolen.

Meer weten over: Vereniging 3.0: The Next Step?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers


- Partners -
Geen gegevens gevonden