Vereniging 3.0: The Next Step

30-06-2020

Vereniging 3.0 is inmiddels een veelbesproken concept in de verenigingswereld. Door te reageren op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij Vereniging 3.0 noemen. Met Vereniging 3.0: The Next Step, bouwt Wissenraet van Spaendonck voort op het bekende Vereniging 3.0. Wissenraet van Spaendonck heeft een laagdrempelige scan ontwikkeld zodat je als verenigingsmanager in een paar minuten tijd kosteloos inzicht krijgt in de toekomstbestendigheid, samenwerkingsverbanden en blijvende ledenrelevantie van de vereniging.

De uitkomsten van de scan bieden vervolgens handvatten voor de implementatiemodules van Vereniging 3,0: The Next Step. Het vervolgtraject kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Advies – Wat is verstandig op te pakken en wat niet.
  • Onderzoek en analyse – Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten is het belangrijk om te weten of en waarom de oude niet meer voldoen. Onderzoek vooral gedegen wat je níet meer doet.
  • Training en opleiding - Andere diensten vragen soms om andere competenties.
  • Tools – Met de enquête tool Brench is snel en accuraat feedback van de leden op te vragen. Zo wordt elke verandering bottom-up gedragen in plaats van top-down opgelegd.
  • Coaching en intervisie – Wissenraet Van Spaendonck begeleidt en loopt mee waar nodig.

Een vereniging die nu naar tevredenheid van de leden functioneert krijgt zo een spiegel voorgehouden en ontvangt handreikingen waarmee ze deze tevredenheid ook voor de middellange en lange termijn veilig kunnen stellen. Maar het kan ook zomaar zijn dat de scan als uitkomst heeft dat er een aantal seinen op rood staan. De urgentie om er mee aan de slag te gaan is dan natuurlijk een stuk hoger.

Is onze vereniging toekomstproof en écht relevant voor de leden? De Vereniging 3.0: The Next Step scan daagt je uit na te denken over allerlei facetten in je vereniging. Staat innovatie op de agenda? Hoe zien we onze positionering? En hoe doen we dat met de leden? De gratis scan van Wissenraet van Spaendonck bied je een eerste handvat voor het beantwoorden van deze vragen, en meer. Misschien nog leuker: vul de scan met je hele team of met je bestuur in! Dit kan vaak leiden tot vruchtbare interne discussies en zorgt daarbij voor een goede blik op je vereniging. Start de scan hier of neem contact op met één van onze adviseurs Petra van de Goorbergh, Jos Wesselink, Rob Bongenaar of Carmen de Jonge.


- Partners -
Geen gegevens gevonden