Rommelse nieuwe directeur OSB
13-07-2020 Personalia

Rob Rommelse (51) is per 15 augustus de nieuwe directeur van OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten). Rommelse vervulde deze functie, samen met Jeroen Veldboer, de afgelopen maanden al op interim-basis. OSB-voorzitter Piet Adema zegt over de benoeming: ‘Rob brengt veel ervaring mee en heeft de afgelopen tijd getoond in staat te zijn tot vernieuwen en verbinden. OSB staat weer op de kaart als dé ondernemersorganisatie van de schoonmaakbranche. Een positie die we willen uitbouwen. Hiervoor is Rob de juiste man.

Over zijn benoeming zegt Rommelse: ‘Ik heb gewoon meegedaan aan de sollicitatieprocedure. Een pittige procedure, maar zeer terecht dat de sollicitatiecommissie zeer secuur te werk is gegaan. Uiteraard ben ik blij dat ze mij de kans geven om de route die ik, samen met Jeroen, heb ingeslagen af te maken. Mijn interim-periode stond in het kader van het ontwikkelen van de toekomstige koers van OSB. Nu ligt de focus op het realiseren daarvan. Ik sta te popelen om dat traject, met de medewerkers en het bestuur van OSB, verder vorm te geven.’

Eyes on the track, mind on the horizon Rommelse vervolgt: ‘Mijn motto is: Eyes on the track, mind on the horizon. Dat is kenmerkend voor de manier waarop ik werk. Enthousiast worden voor ideeën en deze met elkaar omzetten in concrete resultaten, maar altijd in lijn met de lange termijn doelen. Ik geloof 100% in de toegevoegde waarde van OSB. Goed management en een ondernemende cultuur zullen bijdragen aan het succes van OSB. Succes waar onze leden en onze sector baat bij hebben. Met de corona-perikelen hebben we dat in de laatste maanden met het hele team laten zien.’

Ervaren bestuurder Rommelse is een ervaren bestuurder en ondernemer. Hij is al ruim een jaar actief binnen OSB; de afgelopen maanden dus als interim-directeur, daarvoor als Manager cluster Ledenzaken en Kwaliteit. Van 2003 tot 2017 was hij onder meer directeur en eigenaar van de Atrium Groep. Daarnaast is hij eigenaar geweest van verschillende dienstverlenende bedrijven. Hij is tevens bestuurslid en oprichter van de Nederlandse Associatie en vervulde bestuursfuncties bij Stichting gebruikers & Escrow WindexCC (voorzitter) en Verenigingsprofessionals Nederland (bestuurslid).

Directieduo De afgelopen periode stond OSB onder leiding van een interim-directieduo, bestaande uit Rob Rommelse en Jeroen Veldboer. Met de benoeming van Rommelse als nieuwe ‘vaste’ directeur komt aan deze interim-fase een eind. Over de rol van Jeroen volgt, in verband met de vakantieperiode, op een later moment meer duidelijkheid.

OSB OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) behartigt de belangen van circa 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. De leden realiseren 70% van de totale omzet van de markt. Zij richten zich voornamelijk op de zakelijke markt, zoals schoonmaak van kantoren, zorgcentra, ziekenhuizen, scholen of treinen, glazenwassen, gevelbehandeling, reconditionering en reiniging in de voedingsmiddelenmiddelenindustrie.

- Partners -
Geen gegevens gevonden