beraad u over de mogelijkheden van de wet wbtr

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de muziek- of de goededoelensector zijn. Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

In dit informatieblad,opgesteld door ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met DNA en IVBB, vindt u informatie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.