DNA breidt netwerk uit

DNA start dit jaar goed met een aantal nieuwe leden. Wij zijn blij dat ons netwerk blijft groeien en verwelkomen de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) en de sectororganisatie van Wetenschapsmusea en Science Centers (VSC). LBBO en NFU stellen we vast verder aan je voor. 

LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van begeleiders in het onderwijs. Specifiek richten zij zich op de beroepsgroepen: intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, specialisten begaafdheid en beeldbegeleiders. Omdat deze begeleiders een onmisbare schakel zijn op scholen hebben zij als doel de positie van hen in het onderwijs te verstevigen. LBBO biedt hun leden een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen met als doel verder te professionaliseren. 

LBBO is lid geworden van DNA omdat zij zelf ook graag kennis willen delen en ervaringen willen uitwisselen met soortgelijke verenigingen. Zij kunnen je meer vertellen over de ontwikkelingen in het onderwijs en talenten. Hoe haal je het beste uit leraar en leerling? Spreekt dit je aan? Neem gerust contact met hen op. 

NFU
De NFU verbindt en ondersteund zeven UMC’s bij hun gemeenschappelijke taken. Ook stimuleren zij samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders en wetenschappelijke instituten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een goed voorbeeld hiervan is het CAO. Het NFU is onder meer verantwoordelijk voor de cao en overige arbeidsvoorwaarden van alle UMC – medewerkers. Bij het NFO spelen drie thema’s een grote rol; patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De belangen van de UMC’s brengen zij aan het voetlicht bij overheden, stakeholders en netwerkpartners. 

NFU is lid geworden van DNA omdat zij ervaringen uit willen uitwisselen met soortgelijke verenigingen en verenigingen die ook bezig zijn met de CAO en belangenbehartiging. Spreekt dit je aan? Neem gerust contact met hen op. 

 

SEU
SEU is het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche. Hun focus ligt op het zorgvuldig toetsen van kennis met betrekking tot relevante wet- en regelgeving. Hun examens zijn voor mensen die in de flexibele arbeidsbemiddeling werken, zoals intercedenten en recruiters. SEU streeft naar het verhogen van de kwaliteit binnen de uitzendbranche en haar SEU-diploma's dienen als een extra garantie voor zowel opdrachtgevers als flexkrachten. In haar rol als branche-examenorganisatie fungeert SEU als een betrouwbare kennispartner en ambassadeur voor vakmanschap in de flexibele arbeidsmarkt.

SEU is lid geworden van DNA omdat er binnen SEU behoefte is aan een breder netwerk. SEU zit in een fase van groei en professionalisering en zoeken hierbij gelijkgestemden om ervaringen mee uit te wisselen. Dit hopen zij in de verschillende activiteiten van DNA te vinden. Spreekt dit je aan? Neem gerust contact met hen op.