DNA talentenprogramma: het opleidingsprogramma voor jouw excellent talent!

In het afgelopen seizoen heeft het allereerste DNA talentprogramma plaatsgevonden. Met waardevolle input uit deze eerste groep jonge professionals staat er op dit moment een nieuw programma klaar.

Werkt er een bijzonder talent binnen jouw vereniging dat zich graag wil ontwikkelen in het verenigingsvak of wil jij jezelf verder ontwikkelen op dit gebied? Wij bieden een compleet talentenprogramma met diverse inspirerende trainingen (on- en offline)  en de nodige persoonlijke coaching. Als deelnemer trek je van november 2023 tot juli 2024 op met de andere talenten. 

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  • Kennis: het uitbreiden van kennis & achtergrond over verenigen, inzoomen op de eigen vereniging, ontwikkelingen & trends in het vakgebied.
  • Vaardigheden als verenigingsprofessional: trainingen op het gebied van o.a. presenteren, adviesvaardigheden en lobby.
  • Ervaringen uit de praktijk: Experts & ervaren verenigingsprofessionals zullen in verschillende bijeenkomsten eigen praktijkkennis en ervaringen delen aan de hand van interessante casussen.
  • Persoonlijke ontwikkeling: Gedurende het gehele programma staat persoonlijke ontwikkeling centraal. D.m.v. coaching en diverse intervisie sessies haal jij het beste uit jezelf!

Het definitieve programma, inclusief alle data en kosten, zal in augustus 2023 bekend gemaakt worden. Wil je meer weten of heb je al vragen over dit programma? Neem dan contact op met Maritsa Venhof maritsa@wijzijndna.nl