Focusgroepen Verdienmodellen en Vrijwilligers van start!
29-09-2022

DNA is gestart met focusgroepen Verdienmodellen en Vrijwilligers. De eerste bijeenkomst stond voor beide groepen in het teken van kennismaken met elkaar en wat voor doel we samen voor ogen hebben met de Focusgroep.

Het was erg leuk om te zien dat tijdens de voorstelronde veel instemmend werd geknikt: herkenning! Ook al waren de aanwezigen van verschillende verenigingen; de spelende issues bleken vaak verenigingsoverstijgend.

Beide groepen hebben goed kenbaar gemaakt waar de wens ligt op het gebied van  informatiebehoefte, verkenning en verdieping. Voor zowel Verdienmodellen als de Vrijwilligers zal mede vanuit de focusgroep invulling worden gegeven aan de kennisdossiers van DNA. Dit zodat ieder lid van DNA bij de relevante informatie en modellen kan. 

Verdienmodellen
Voor verenigingen is contributie een belangrijke manier om geld bij elkaar te brengen voor alle activiteiten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. In deze focusgroep kwamen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunnen wij ons contributiemodel vereenvoudigen? Hoe gaan we om met inflatie?  Hoe kun je ledenvoordelen goed inzetten en managen? Hoe zorg je voor een goede balans tussen contributie en retributie? Kun je inkomsten binnenhalen met een keurmerk of certificering?  Hoe kun je geld vragen voor het leveren van data? De komende tijd zullen we vanuit DNA aanvullende sessies organiseren op subonderwerp. De eerste datum staat al vast: op 22 november gaan we dieper in op keurmerken en cerficaten als verdienmodel. Meerdere meetings volgen, hou daarvoor onze nieuwsbrief, site en socials in de gaten want aansluiten kan voor alle leden!

Vrijwilligers
Ook de focusgroep Vrijwilligers was er snel uit: op het gebied van 'veranderingen' wisselt men graag van gedachten hoe je dit aan pakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan governancestructuur of aan het aanbieden van vrijwilligerswerk als cafetariamodel in plaats van een langlopende werkgroepbezetting. Hoe vlieg je dat aan? Vrijwilligers zijn een aparte tak van sport: vol passie en juist dát zorgt vaak voor een houding die minder ontvankelijk is voor verandering. Andere onderwerpen die nog aan de orde gaan komen binnen deze focusgroep zijn 'de vrijwilliger' (oa vergrijzing, doelgroepenbeleid, flexibiliteit) en wat je wel (of niet) en hoe op HR-gebied wilt opnemen in je beleid of werkprocessen. Voor 15 november staat het onderwerp 'veranderingen' op het programma. Ook hier volgen meerdere sessies, hou daarvoor onze nieuwskanalen nauwlettend in de gaten!

Aansluiten?
Wil je alsnog meedoen of bij bepaalde onderwerpen inspringen? Neem dan contact op met José van DNA.