geef je op voor de programmacommissie van het verenigingscongres 2024!

Hét Verenigingscongres van 2023 zit nog vers in ons geheugen, maar op dit moment starten we al met de voorbereidingen voor 2024. Vanuit het DNA kenniscentrum organiseren wij dit congres voor alle verenigingsprofessionals van Nederland waarbij een lidmaatschap van DNA geen vereiste is. De datum en het thema is al bekend. Op 3 en 4 oktober 2024 is de volgende editie met als thema 'Energie voor de toekomst.' 

Natuurlijk willen we een mooi programma samenstellen in samenwerking met onze leden. Daarom willen we dit jaar een congrescommisie samenstellen. De congrescommissie denkt en werkt mee aan het inhoudelijk programma, de werkvormen en de werving van deelnemers binnen de al vastgestelde congresthema en tijdsindeling. Meer concreet gaat het om: 

  • Bedenken van onderwerpen voor de (sub)sessies 
  • Bedenken van (kaders voor) werkvormen voor sessies of netwerkactiviteiten 
  • Bedenken en zoeken van sprekers 
  • Het toelichten van het programma in promotiefilmpje voor social media 
  • Suggesties voor werven deelnemers (met name jongeren) 
  • De evaluatie van het congres  

Plan van aanpak

Wij zoeken leden om deel te nemen aan de commissie van het Verenigingscongres. In deze congrescommissie kom je maximaal 4 maal bij elkaar, waarvan 2 keer fysiek en 2 keer online. De globale planning is als volgt;

  • Dec 2023 (fysiek): Eerste brainstorm onderwerpen 
  • Feb 2024 (online): Finetunen programma, voortgang werving sprekers 
  • Juli 2024 (fysiek): Afronding, laatste puntjes op de i  
  • Okt 2024 (online): Evaluatie en nadenken volgend jaar  

Nartuurlijk word de congrescommissie ondersteund door het DNA bestuur en bureau. Bij deelname aan de congrescommissie ontvang je een gratis ticket voor het Verenigingscongres. Spreekt dit je aan? Je kunt je hiervoor opgeven* tot uiterlijk 20 november 2023 door een mail te sturen naar maureen@wijzijndna.nl 

* Om de diversiteit van de programmacommissie te kunnen waarborgen stelt het bureau de uiteindelijke commissie samen.