het DNA talentenonderzoek: hoe werf en behoud je jonge mensen bij verenigingen?

Als eindopdracht in het “DNA talentprogramma” 2022-2023 heeft de groep jonge verenigingsprofessionals een interessant onderzoek uitgevoerd naar het werven en behouden van jonge mensen voor en in verenigingen.

Voor dit onderzoek zijn 24 verenigingsdirecteuren, 66 jonge professionals (werkzaam in een vereniging) en 54 starters op de arbeidsmarkt bevraagd. Het onderzoek heeft een aantal interessante thema’s opgeleverd die helpen om starters te werven voor je vereniging of jonge professionals te behouden. De infographic met de resultaten kun je downloaden in het kennisdossier jongeren of bekijk hier de video.