hoe blijf je goed op de hoogte van grote politieke thema’s zoals stikstof en woningbouw?

Polpo is sinds 2019 een leverancier van slimme politieke monitoringsoftware op de Nederlandse en Europese markt. Het bedrijf heeft zich vanaf het begin onderscheiden door als eerste kunstmatige intelligentie in te zetten voor volledig geautomatiseerde politieke monitoring. De missie van Polpo is om professionals te ontzorgen van tijdrovend werk dat door het inzetten van technologie slimmer en effectiever gedaan kan worden.

Het belang van het verzamelen van de juiste informatie

Op woensdag 15 maart heeft Nederland gestemd en haar wens uitgesproken voor het toekomstige beleid van de Provinciale Staten. Oplopend naar de Provinciale Statenverkiezingen is er regionaal, maar ook nationaal, hevig gediscussieerd over grote politieke thema’s als woningbouw en stikstof. De uitkomst van de verkiezingen en daarmee ook het doorvoeren van bestaand beleid of juist de verandering daarvan, maakt dat het voor veel verenigingen steeds belangrijker wordt om de regionale politiek en besluitvorming goed te volgen. Het volgen van al die verschillende provinciewebsites en de berg aan gepubliceerde statenstukken kost enorm veel tijd. Hoe kan je daar als professional het best doorheen navigeren?

Hoe kun je slim zoeken in al die documenten?

Net als in de Tweede Kamer vergaderen de Provinciale Staten zowel plenair als in losse commissies. In de Statencommissies worden voorstellen van het provinciebestuur - de gedeputeerden - inhoudelijk besproken en in de plenaire Statenvergaderingen is er de mogelijkheid tot het indienen van moties en amendementen, wordt er gestemd over voorstellen en komen besluiten tot stand. Wie wel eens een kijkje heeft genomen in een willekeurig Stateninformatiesysteem zal opvallen dat er heel veel mogelijk relevante stukken worden gepubliceerd. Denk hierbij aan agenda's van vergaderingen, moties, amendementen, schriftelijke vragen, brieven, besluiten en tal van bijlagen. Wil je als organisatie meerdere provincies volgen – dan kan dit betekenen dat je meerdere Stateninformatiewebsites handmatig in de gaten moet houden. Daarbij maken verschillende provincies gebruik van verschillende zoeksystemen, wat het vinden van de juiste stukken aardig lastig kan maken. 

Veel verenigingen zoeken continu naar optimalisaties in hun informatiepositie. Het versterken van deze positie zorgt ervoor dat je nog beter kan anticiperen op actualiteiten en kan inspelen op aankomend beleid. Door slimme filters en algoritmes te gebruiken in het vinden van bijvoorbeeld stakeholders of trending topics, kan dit waardevolle tijd besparen. Algoritmes zijn in staat om teksten voor je te lezen en hier al belangrijke elementen uit te halen.

Hoe kun je deze kennis gebruiken om je als vereniging beter te positioneren naar je achterban?

Nieuw ontwikkelde monitoringssoftware is een handige oplossing om je te helpen bij de bovenstaande uitdagingen. Alle stukken zijn te vinden op één plek, op dezelfde manier doorzoekbaar, en te volgen via specifiek voor jou afgestemde zoekopdrachten. Je geeft op welke onderwerpen voor jouw vereniging en leden belangrijk zijn om te volgen en het systeem stuurt je direct, dagelijks of wekelijks een overzicht per mail met alle recente ontwikkelingen. Zo ben je als organisatie altijd goed geïnformeerd zonder dat dit een enorme tijdsinvestering vraagt en blijf je laagdrempelig op de hoogte van belangrijke thema's die in de provincies spelen.  

Ben je als belangenbehartiger druk bezig met het monitoren van alle relevante politieke zaken bij de Provinciale Staten voor jouw vereniging? Polpo kan je helpen hierin veel tijd te besparen. Lees hier gerust alles over het innovatieve dashboard.