hoe borg je de kwaliteit?

Hoe ga je als beroepsvereniging om met het aantonen van vakbekwaamheid en het borgen van de kwaliteit? Daar ging het onlangs over tijdens een workshop die Cito verzorgde bij een DNA-bijeenkomst voor directeuren van beroepsverenigingen.

Wat is de grootste uitdaging?
Alex Stolwijk, toetsdeskundige bij Cito, bracht vanuit zijn kennis en ervaring de theorie en praktijk samen. Aan de hand van het 7-stappenmodel en verschillende concrete cases kregen de deelnemers een beeld van alle zaken die een rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsstandaard voor een beroepsgroep. Daarna gingen de deelnemers in groepen uiteen om hun eigen situatie onder de loep te nemen. Kennis delen en ervaringen uitwisselen voerden hierbij de boventoon. Er werden vragen besproken als: Wat zijn de grootste uitdagingen de komende jaren? Welke rol speelt kwaliteit van jullie leden hierin? Hoe pakken jullie het aan?

Complexe vraagstukken
Wat daarbij duidelijk werd is dat alle deelnemers in meer of mindere mate bezig zijn met kwaliteit. Of het nu gaat om actief bevorderen van kennisdeling, permanente educatie of bijvoorbeeld persoonscertificering. Verschillende onderdelen daarbij worden als complexe materie ervaren. Met als rode draad veel vraagstukken met betrekking tot een concrete aanpak. Genoeg aanknopingspunten voor een vervolg dus. We houden je graag op de hoogte hiervan.

Graag bedanken we alle deelnemers voor hun enthousiaste participatie. En politievakbond ACP voor hun gastvrije ontvangst. We kijken terug op een geslaagde middag. En kijken uiteraard vol belangstelling naar de vervolgstappen die beroepsverenigingen ondernemen. Zien hoe Cito met andere organisaties hierin heeft samengewerkt? Bekijk dit filmpje.