internationaal onderzoek naar lidmaatschap van de vereniging 

DNA neemt deel aan een internationaal onderzoek naar de ervaring van leden over hun lidmaatschap en we willen jou vragen om deel te nemen! We doen dit onderzoek samen met Sarah Sladek & Co met als doel te komen tot een internationale matrix rondom lidmaatschap.  

We nemen deel aan dit onderzoek omdat we het belangrijk vinden onderzoek te blijven doen naar lidmaatschap en hoe leden het lidmaatschap ervaren. Zodat we goede inzichten hebben over hoe leden naar de vereniging kijken en wat de wensen zijn. Daarnaast is het waardevol dit te vergelijken met andere landen, zodat we kunnen zien hoe wij ervoor staan en waar we wellicht nog stappen kunnen zetten.  

Je kunt op 2 manieren deelnemen; 

  1. Vul zelf het onderzoek in als vereniging op basis van jouw ervaring met het DNA lidmaatschap. 

  2. Neem zelf deel als vereniging door het onderzoek uit te zetten onder jouw leden en krijg zo ook meer informatie over hoe jouw leden het lidmaatschap ervaren. 

Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 minuten in beslag zowel voor jou als jouw leden. En er komen vragen voorbij als hoe je als vereniging de behoefte van je leden kent, hoe waardevol ze het lidmaatschap vinden en hoe leden zich betrokken voelen bij jouw vereniging. 

Waarom meedoen? 

Het geeft jou en DNA inzichten over hoe je als vereniging je leden beter kunt ondersteunen, hoeveel ze in contact komen met andere leden en of we ze helpen zoals we zouden willen.  

Doordat het onderzoek internationaal is, krijgen we als Nederland inzichten in hoe het in andere landen gesteld is met het lidmaatschap. Daarnaast volgt er een nationaal rapport én is het mogelijk om, tegen een kleine vergoeding, een rapport te krijgen over jouw vereniging.  

Hoe neem je deel? 

  1. Volg deze link en vul de vragenlijst in (5 min); 

  1. Verspreid het onderzoek onder jouw leden. Hier kun je deze tekst als basis voor gebruiken en daarnaast is er een portal met allerlei suggesties hoe dit onderzoek uit te zetten. https://learn.membership-university.com/courses/Membership-Organization-Partner-Portal  

Wil je meer weten over het ontvangen van een eigen rapportage, stuur dan een mail naar cecile@wijzijndna.nl  
Het onderzoek loopt tot eind oktober 2022.  

Dit onderzoek vs. Het DNA-ledenonderzoek 

Het klopt dat er 2 onderzoeken naast elkaar lopen. Het DNA-ledenonderzoek gaat specifiek over onze activiteiten, communicatie en eventuele verbeteringen in ons aanbod. Het internationale onderzoek naar lidmaatschap is veel algemener en gaat in op jouw gevoel over het lidmaatschap. 

En natuurlijk hopen we dat je de tijd vindt om beide in te vullen, want dat gaat ons veel opleveren!