is een raad van toezicht een goed idee?

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WBTR, zet het vergrootglas nog eens extra op de toezichthouder en de toezichthoudende rol door een Raad van Toezicht. De verenigingsvorm heeft intrinsiek al een toezichthoudend orgaan: de ledenraad of ALV. Is het een goed idee om daar nog een RvT aan toe te voegen? Marike Kuperus en Tim van der Rijken bieden houvast.

Dit VM artikel kun je vinden onder kennisdossier Bestuur