koornetwerk nederland: 1,7 miljoen nederlanders zingen samen

Koornetwerk Nederland heeft zichzelf de opdracht gegeven om de 1,7 miljoen samen zingende Nederlanders met elkaar te verbinden en doet dat door slim samenwerken. Hierover vertelt Daphne Wassink meer tijdens het Verenigingscongres.

In 2017 is Koornetwerk Nederland opgericht. Het is de opvolger van een ´klassieke´ koepel van korenbonden. De bonden zijn ook weer lid van Koornetwerk, maar ook alle andere organisatievormen kunnen zich aansluiten. De eerste voorzitter van Koornetwerk Nederland is Daphne Wassink. Zij stopt dit najaar: “Na zes jaar is het tijd dat iemand het stokje overneemt en het Koornetwerk naar een volgende fase meeneemt.” Ze blijft enthousiast en legt graag uit hoe Koornetwerk zich in de eerste fase heeft ontwikkeld.

Geen budget en geen menskracht

Hoewel de Nederlandse koorsector de grootste kunstensector van Nederland is, is de uitvoering van alle werkzaamheden bij Koornetwerk in handen van vrijwilligers, naast de voorzitter zijn dat er zes. Er zijn een paar tijdelijke betaalde krachten, dankzij ondersteuning van het Ministerie van OCW in de context van corona. Maar de kunst voor het bestuur is om met bijna niets iets heel groots en bijzonders te maken, want ook het budget is ‘overzichtelijk’.

Wassink: “Heel veel mensen in Nederland zingen samen, in totaal 1,7 miljoen, maar we zien de lidmaatschappen via de korenbonden teruglopen met gemiddeld zo’n 3 % per jaar. Er zijn heel veel andere organisatievormen voor samen zingen. Daarom hebben we het lidmaatschap uitgebreid. We zijn er niet om individuele koren te ondersteunen, dat ligt bij de bonden, maar we proberen wel alle initiatieven en organisaties voor samen zingen bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren enorm ingezet op het uitbreiden en versterken van het netwerk. We hebben contacten gelegd met allerlei initiatieven en organisaties binnen en buiten de sector, denk aan de dirigentenopleidingen, korenfestivals maar ook organisaties op het gebied van amateurkunst of vrijwilligers. Corona heeft uiteraard een stevig stempel gedrukt maar het heeft ook heel zichtbaar gemaakt wat koren doen in Nederland.”

Tipje van de sluier

Wassink was eerder vicevoorzitter van de Europese korenorganisatie en daar heeft ze een en ander geleerd over netwerken en het bouwen van coalities. In de afgelopen zes jaar heeft ze die ervaring kunnen uitbouwen en verdiepen. Tijdens Hét Verenigingscongres gaat zij vertellen wat wel en niet werkt om een netwerk op te bouwen en te versterken en er echt resultaten uit te halen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: “Als je coalities wilt bouwen moet je je netwerk heel goed kennen en weten waar de energie zit. Dan kun je die activiteiten met elkaar verbinden en zo capaciteit en budget bundelen of ontsluiten.” 

Spreekt dit je aan en wil je meer weten hoe je samenwerkingen vorm geeft? Bestel dan snel je ticket voor het Verenigingscongres.