lobbysucces en weer door.....!

Verenigingen hebben gemerkt dat precies in een crisissituatie met veel uitvoeringsvragen, zoals de coronapandemie, zowel politiek als leden de vereniging pijlsnel weten te vinden. Ook hebben we daardoor de meerwaarde van digitaal ontmoeten ontdekt, leden kunnen online gemakkelijker even meedoen en aanhaken bij een ontmoeting met een politiek beslisser. Hoe houden we dat succes vast en zetten we het door in de toekomst? Tips uit het jaarcongres van BVPA, de vereniging van pa-professionals.  

Wetgeving begint in Brussel  
Wetgeving komt echt meer en meer uit Brussel. Als je wacht tot het in Den Haag is, ben je te laat. Laat ook niet alles zomaar over aan de Europese koepelvereniging. En, juist voor de lobby in Brussel is online leden meenemen ideaal.  

Complex 
Waar speelt het politieke debat en zijn de bestuurlijke beslissers over jouw belangen te vinden, behalve in Brussel en Den Haag? Steeds meer uitvoering van beleid is in handen van de enorm complexe lokale en regionale bestuursstructuur ( die ook zelf lobby voert). 

Blijf relevant 
Wacht niet totdat je alleen nog samen met je leden de hakken in het zand kunt zetten. Zorg dat jullie gezamenlijke bijdrage relevant is voor de samenleving en helpt om grote problemen op te lossen. Richt je blik primair op de samenleving. 

Ga nog meer verbinden 
Verenigingen zijn bij uitstek goed in verbinden. Pa-expert Mignon van Halderen verwacht van de hedendaagse pa-professional: verbindingen leggen, breed samenwerken en het integrale perspectief zien. 

Ga niet te snel 
Je moet je echt in de puzzel verdiepen en onderzoeken welke leiderschapsopgave er in het publieke domein zit, bouwen aan echt contact en kennis kunnen en willen delen, volgens topambtenaar Mark Frequin. Hij adviseert slow public affairs. 

Signaleer problemen en kom met oplossingen 
De ideale pa-professional is iemand die maatschappelijke antennes heeft, mij op iets relevants attendeert en al samenwerking heeft gezocht met andere allianties, vat Julia Wouters haar verwachting samen, zij schrijft over politiek leiderschap. 

Geef stem  
De Zilveren Vos voor meest invloedrijke lobby gaat dit jaar naar de Jonge Klimaatbeweging. Deze stichting geeft stem aan jongeren over klimaat. Meer dan vijftig jongerenorganisaties hebben zich aangesloten. 

Bron: BVPA