naar een toekomstbestendige vereniging

Het gaat goed met Logeion, maar de vereniging wil transfomeren om succesvol te blijven. Directeur Meindert Jan Krijnsen legt uit hoe Logeion dat aanpakt en hoe dat lijkt op de transformatie bij de Wandelbond, want daar is hij toevallig lid van de Ledenraad.

Het gaat goed met Logeion omdat het ledental gestaag groeit tot nu ruim 4500, er een rijk aanbod aan activiteiten is, de koppeling tussen wetenschap en praktijk verstevigd is en er een levendige uitwisseling van kennis bestaat tussen de leden, onder ander via het platform Young Logeion. Dat het nu goed gaat is geen garantie voor blijvend succes. Er zijn een paar duidelijke uitdagingen: heel wat concurrerende aanbieders spelen in op bepaalde behoeften, de potentiële achterban is met 100.000 professionals in de communicatiebranche vele malen groter en jongeren vinden lidmaatschap minder vanzelfsprekend. Kortom er ligt potentie op te groeien, niet alleen qua leden, maar ook in het vergroten van de community. Cruciaal daarbij is het creëren van andere bindingsvormen en inspelen op de (veranderende) vraag en relevantie. En daar is de KWbN precies ook mee bezig.

Wil je meer weten over hun aanpak, de uitdagingen en de successen? Meindert Jan Krijnsen vertelt hierover tijdens het Verenigingscongres op 6 oktober. Je kunt hier je ticket bestellen!