nieuw DNA kennisdossier: duurzaamheid

In het afgelopen jaar zijn wij gestart met het opzetten van focusgroepen en het ondersteunen van focusgroep bijeenkomsten, gerelateerd aan inhoudelijke onderwerpen van het VM-magazine en/of onderwerpen en thema's die voor alle verenigingen relevant en actueel zijn. De bijeenkomsten worden georganiseerd en ondersteund rondom specifiek inhoudelijke onderwerpen waar deelnemers maximaal drie keer voor samen komen, on- of offline. Deelnemers brengen we samen op thema. Zij geven vanuit hun eigen expertise, kennis en ervaring input op het onderwerp met als doel om tot (deelbare) oplossingen te komen. De informatie en praktijkvoorbeelden worden door ons verzameld en aan leden beschikbaar gesteld via de DNA kennisdossiers.

DNA-focusgroep Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip, maar in de kern komt duurzaamheid neer op een gezonde balans tussen mensen, aarde en economie. Zo kunnen we toekomstige generaties ook (nog) in hun behoefte voorzien zonder de aarde uit te putten. Door allerlei ontwikkelingen neemt de noodzaak om te verduurzamen steeds meer toe en staat dit onderwerp hoog op de maatschappelijke agenda. Hoog tijd om in actie te komen, maar hoe draag je hier als vereniging aan bij?

In de DNA-focusgroep Duurzaamheid is gesproken over dit grote vraagstuk en actuele ontwikkelingen zoals:

  • de Sustainable Development Goals agenda, veel verenigingen gebruiken dit als mondiaal kompas voor uitdagingen op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt, duurzaamheid & circulariteit en diversiteit & inclusie.
  • De urgentie voor toekomstbestendig ondernemen neemt toe en is met de komst van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Vanaf 2024/2025 moeten bedrijven en organisaties van bepaalde omvang verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Voor veel (grote) bedrijven en organisaties betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2024/2025 te kunnen voldoen aan deze verplichting. Wat betekent deze verplichting voor (grote) verenigingen en diens achterban?

Daarnaast zijn er praktische voorbeelden gedeeld hoe verenigingen omgaan met het onderwerp 'Duurzaamheid' en op welke wijze zij hun achterban hierin meenemen. In het kennisdossier Duurzaamheid kun je vinden:

  • Voorbeeld van ledencommunicatie
  • Voorbeeld van werkprogramma 
  • Voorbeeld van vragenlijst van een 0-meting om je startpositie op dit onderwerp te bepalen

Bouw mee aan dit dossier!
Deze documenten zijn ter beschikking gesteld door Adfiz en kun je, als je bent ingelogt, terugvinden in het kennisdossier Duurzaamheid. Wil je meebouwen aan dit dossier en daarmee bijdragen aan een duurzamere wereld? Deel dan jouw kennis, voorbeelden en praktische tools via info@wijzijndna.nl