nieuw in het DNA netwerk : vsc, clc-vecta

Het netwerk van DNA blijft groeien. Deze maand verwelkomen we de sectororganisatie van Wetenschapsmusea en Science Centers (VSC) en Centrum voor Live Communicatie, CLC- VECTA. We stellen ze kort aan je voor. 

De VSC, een samenwerkingsverband van 43 Nederlandse wetenschapsmusea en science centers, trok in 2023 zes miljoen bezoekers. Met een focus op  wetenschapseducatie en -communicatie, talentontwikkeling, en het bevorderen van wetenschappelijke geletterdheid, streeft de VSC ernaar het publiek nieuwsgierig te maken naar wetenschap en technologie. Als sectororganisatie richten zij zich op belangenbehartiging, samenwerking en kennisdeling. Ook ontvangen ze ondersteuning van het ministerie van OCW en zijn ze betrokken bij diverse netwerken en evenementen, waaronder de Nationale Wetenschapscommunicatiedag.

Bij DNA hopen ze hun netwerk uit te breiden en kennis uit te wisselen over het werken voor en binnen een vereniging. De VSC focust op thema's zoals wetenschapscommunicatie en -educatie, met een bijzondere aandacht voor wetenschap, natuur, technologie, diversiteit, inclusie, en de ontwikkeling van educatie en talent binnen leerecosystemen. Spreekt dit je aan? Neem dan contact met hen op. 

CLC-VECTA

CLC-VECTA is de vereniging voor bedrijven in live communicatie, zoals evenementenorganisatoren en locaties. Met 280 leden bieden ze ondersteuning en advies voor bedrijfsontwikkeling. Ook vertegenwoordigen ze werkgevers in de Tentoonstellingsbranche en beheren ze het keurmerk YOIN voor evenementlocaties en congressorganizers. Na de impact van COVID-19 zijn ze volop bezig om hun vereniging verder te ontwikkelen. Lidmaatschap bij DNA biedt hun groeikansen en netwerkmogelijkheden. De thema’s waar CLC-VECTA zich momenteel mee bezighouden zijn; wet- en regelgeving, arbeidsmarkt, HR, Arbo, lobby, onderzoek, netwerk, verduurzaming en samenwerking in de brancheketen. Spreekt dit je aan? Neem gerust contact met hen op.