Nieuw leiderschap
17-08-2022

Drie 'verse' verenigingsdirecteuren in gesprek met elkaar over het leiderschap in een vereniging. Zij zien zichzelf vooral als lid van het team, met een eigen rol en ze vinden het belangrijk om de reflectie op hun functioneren goed te organiseren. Alle drie zijn ze voor het eerst directeur van een vereniging: Iris Sengers, NVZD; Mark Dukers, FFP en Eline Kramers-Noels, NVDV. Lees het interview uit VM hier.