nieuw lid : hzc

HZC (Het Zwarte Corps) is onlangs lid geworden van het DNA netwerk. Wie is HZC? Wat doen ze en waarom zijn ze lid geworden van DNA? Wij stellen ze graag kort aan je voor.

HZC komt al ruim 70 jaar lang op voor de belangen van werknemers die werken in de sectoren bouw, infra, rail, groen, grondverzet, waterbouw, offshore, metaal en (verticaal) transport. Ze zijn vooral een constructieve bond en geloven dat er in het samenspel tussen werknemer en werkgever altijd een oplossing gevonden kan worden als zich een probleem voordoet.

HZC onderscheidt zich als categorale bond door specialistische kennis van de sector te combineren met ervaringen uit de praktijk. Een hoge ledenbetrokkenheid is voor hun erg belangrijk. Daarom investeren zij veel tijd om de kennis, ervaringen en meningen van hun leden op te halen, te bundelen en op de juiste overlegtafels naar voren te brengen. Zo maken zij het verschil vor hun leden. 

Waarom zijn jullie lid geworden van DNA?

Als bond zoeken wij graag de samenwerking op om onze werkwijze en dienstverlening onder de loep te nemen. We willen onszelf blijven uitdagen en daardoor de positie van onze leden versterken.  Ook denken we dat we andere leden iets kunnen brengen; onze ervaringen en kennis over vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben. We zijn ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren. Onze kreet is niet voor niets: Samen = beter voor jou!

Wil je meer weten over HZC? Bekijk dan hun website