nieuw lid: v&vn

Onlangs heeft V&VN zich aangesloten bij DNA. Wij stellen ze graag kort aan je voor. V&VN is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is ontstaan uit een fusie van verschillende gespecialiseerde verenigingen. In de afgelopen jaren is V&VN hard gegroeid. Op dit moment hebben zij ca. 105.000 leden. 

Een van de speerpunten van V&VN is het stimuleren van het uitoefenen van professionele zeggenschap van hun leden en de daarbij behorende ondersteuning. Ze zetten in op kennis en kwaliteit. Dit doen ze o.a. door een Kwaliteitsregister V&V. Hier kunnen leden hun deskundigheidsbevordering borgen. Daarnaast beheert V&VN het publieke register van de Verpleegkundig Specialist.

Wie zijn de leden van V&VN?

V&VN behartigt de belangen aan diverse beleidstafels, op nationaal en regionaal niveau. Hun achterban maken deel uit van alle sectoren in de gezondheidszorg. Denk aan huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, GGZ tot aan militair verpleegkundigen en de arboarts. 

Waarom V&VN lid wordt van DNA

De activiteiten van V&VN lopen zeer uiteen – net zoals de doelgroepen. Dit betekent dat het ondersteunend bureau van V&VN bestaat uit veel verschillende medewerkers: van belangenbehartigers tot beleidsontwikkelaars, van administratief ondersteuners tot verenigingsprofessionals. 'Voor onze medewerkers is het van belang om het perspectief van het “werken in een vereniging” voor ogen te houden. Lidmaatschap van DNA helpt daarbij. Het maakt het makkelijk om gelijkgestemde professionals te vinden, zodat onze medewerkers niet zelf opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.'