nov in actie tegen onnodige lasten door ubo-registratie

 

Twee dagen na de deadline van het UBO-register heeft het Nederlandse vrijwilligerswerk een petitie aangeboden aan de Kamerleden Hilde Palland (CDA), Chris Stoffer (SGP) en Hawre Rahimi (VVD) om onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen te stoppen.Deze Kamerleden willen nog een keer bij minister Kaag pleiten voor uitstel voor inschrijving van het UBO-register. Het liefst direct, om te voorkomen dat vrijwilligersorganisaties hun besturen kwijtraken of met een geblokkeerde bankrekening komen te zitten, of later in het jaar een boete krijgen. 

Vrijwilligersorganisaties geven aan dat de invoering van het UBO-register bovenop pas ingevoerde complexe wetgeving als de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de privacywetgeving AVG komt en dat het niet zo is dat zonder deze nieuwe wetten besturen niet al keihard aan het werk waren om hun vrijwilligersorganisatie goed te organiseren.

Onderteken ook de petitie

De vrijwilligersorganisaties vragen de overheid in hun petitie om te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak. Graag zien zij dat de overheid waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uitzondert van wet- en regelgeving en hen zeker niet voor de kosten op te laten draaien. Graag zien zij dat het nieuw kabinet bij nieuwe wet- en regelgeving kijkt wat in redelijkheid verwacht kan worden van kleine vrijwilligersorganisaties.

De petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen heeft inmiddels 10.653 handtekeningen en is te vinden op https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/ De petitie blijft voorlopig online omdat de petitievoerders niet verwachten dat er snel verbetering komt in de situatie en nieuwe wetgeving alweer onderweg is.

UBO-registratie

Nog lang niet alle goede doelen en vrijwilligersorganisaties hebben hun uiteindelijk belanghebbenden ingeschreven in het zogeheten UBO-register bij de Kamer van Koophandel. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en het register moet ervoor zorgen dat in beeld komt wie er belanghebbend is om te witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit levert vooral veel kleine vrijwilligersorganisaties veel extra werk op, maar ook onduidelijkheid en angst het fout te doen. Ook redeneren de organisaties dat zij onterecht in de verdachtenbank zitten op basis van een Nationale Risico Analyse witwassen en terrorismefinancering. In deze analyse bestempelen experts enerzijds verenigingen en stichtingen als hoog risico, maar anderzijds stellen zij ook dat het niet gaat om Algemeen Nut Beogende Instellingen en aanverwante organisaties die het zich niet kunnen of willen veroorloven deze status aan te vragen.

Vrijwilligersbesturen te veel belast

 

Na invoering van de privacywetgeving AVG en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is het UBO-register de druppel die de emmer doet overlopen voor veel vrijwilligers in besturen om hun werk nog goed te kunnen doen. In een brief aan vrijwilligersorganisaties en goede doelen belooft minister Kaag te gaan kijken hoe ze het met name kleinschalige liefdadigheidsinitiatieven makkelijker kan maken. Dit gebeurt op zijn vroegst in september. Er is weinig vertrouwen dat dit snel verbetering oplevert. De ervaring leert dat dan andere kleine vrijwilligersorganisaties zoals de sportvereniging, buurthuis of zangkoor vergeten worden.

Lees meer bij NOV