overgangsrecht wet bescherming klokkenluiders

De wet bescherming klokkenluiders is vanaf 18 februari 2023 in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

Voor deze nieuwe wetgeving is een overgangsrecht van toepassing. Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hoeven pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen te voldoen.

Wat worden de belangrijkste gevolgen voor de werkgever en waar moet je rekening mee houden?

  1. De onderwerpen waar melding over gemaakt kan worden is uitgebreid met het zogenaamde unierecht.
  2. Klokkenluiders kunnen niet alleen maar werknemers zijn maar ook; stagiairs, sollicitanten, aannemers ect.
  3. De bewijslast is nu omgekeerd (van melder naar werkgever). Als werkgever moet je nu het tegendeel kunnen bewijzen.
  4. Er geldt een vrijwaring van de melder in gerechtelijke procedures.
  5. Ondanks dat een interne melding nog steeds de voorkeur heeft, is een externe melding nu direct mogelijk. De verplichting van een interne melding wordt geschrapt.
  6. De identiteit van de klokkenluider wordt beter beschermt.  

Daarnaast is de meldingsprocedure verbetert en uitgebreid. Het is nu mogelijk voor klokkenluiders om de melding zowel schriftelijk als mondeling te doen. Ook ontvang je een ontvangstbevestiging en geven ze je zo nodig feedback op de melding. Conform de wet bescherming klokkenluiders is er een registratieplicht bij mondelingen meldingen.

Meer informatie over deze en komende wetswijzigingen over de positie van klokkenluiders zijn te vinden op wetbeschermingklokkenluiders.nl