resultaten rapport wbtr

In mei hebben DNA, vereniging van verenigingen IVBB een onderzoek gedaan onder 191.000 bestuursleden van verenigingen en stichtingen in Nederland naar de bekendheid met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 ingaat en de wijze waarop zij hiermee omgaan.
Ruim 26.000 bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben meegewerkt door het invullen van de vragenlijst. In dit rapport treft u de de belangrijkste resultaten, onder dankzegging aan allen die hebben bijgedragen.