samen tegen pesten: strategieën voor veilig verenigen

19 april is het de landelijke Dag tegen Pesten. daarom zetten we een belangrijk thema in de schijnwerpers: grensoverschrijdend gedrag, iets waar helaas ook verenigingen mee te maken hebben. In ons VerenigingsMagazine (VM) duiken Leo de Boer, de voormalige zakelijk directeur van VNO-NCW en MKB Nederland, en Peter Niessink, algemeen directeur van BOVAG, dieper in op dit onderwerp. Ze pleiten voor een vooruitstrevende aanpak en benadrukken het belang van het actief betrekken van zowel leden als bestuurders bij preventie-inspanningen.

Grensoverschrijdend gedrag staat volop in de belangstelling, vaak als nieuwsitem, wat leidt tot maatschappelijk debat. Verenigingen worden aangespoord om, als ze dat nog niet gedaan hebben, maatregelen te treffen tegen seksueel overschrijdend gedrag en geweld, ondersteund door de aanstelling van een speciale regeringscommissaris.

Dit artikel schetst een helder vijfpuntenplan voor een effectieve strategie; het opstellen van gedragscodes, aanwijzen van vertrouwenspersonen, vormgeven van beleid rondom inclusiviteit, organiseren van relevante workshops en het bieden van trainingen om ongewenst gedrag te herkennen en aan te pakken.

Een treffend voorbeeld van de ernst van grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie is de crisis bij de Britse werkgeverslobby-organisatie CBI. Dit benadrukt hoe essentieel een solide aanpak is en het belang van betrokkenheid van alle leden en bestuurders om een veilige, inclusieve omgeving te creëren.

Lees meer
Voor een uitgebreide behandeling van strategieën tegen grensoverschrijdend gedrag, verwijzen we je naar het volledige artikel ‘ Vergeet leden en bestuurder niet bij preventie grensoverschrijdend gedrag’ in VM 3, 2023. Dit artikel is voor alle leden en abonnees te vinden in het DNA kennisdossier leiderschap. Het biedt praktische richtlijnen en voorbeelden voor organisaties die streven naar een veilige en respectvolle werkomgeving voor iedereen.

Goed om te weten
Ben je wel lid of abonnee van VM en lukt het je niet om in te loggen? Laat het ons dan even weten via info@wijzijndna.nl
Wil je graag abonnee worden van VM, het enige vakblad voor verenigingsprofessionals? Bekijk hier de mogelijkheden.