studiekosten, voor wie is nu de rekening?

Op 1 augustus kan het eenjarig bestaan van de implementatie van de wet ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ worden gevierd. Ondanks dat deze regelgeving al een jaar up and running is, ontvangen ze bij ARAG Direct On Demand nog altijd veel vragen over een specifiek onderdeel; mag ik de studiekosten van mijn vertrekkende werknemer nou wel of niet verrekenen?

De wetgeving bepaalt dat wanneer een opleiding verplicht is op basis van de wet of de cao, de kosten niet op de werknemer verhaald kunnen worden als deze vertrekt bij uw bedrijf. Een dergelijke opleiding moet ook worden gevolgd onder werktijd en deze uren gelden als arbeidstijd waarover je loon moet betalen.

Heb je voor 1 augustus 2022 een studiekostenbeding afgesproken dat niet in lijn is met de nieuwe regeling? Dan is deze bepaling na 1 augustus 2022 niet meer geldig. Dat houdt dus in dat ook de kosten voor alle opleidingen waar je ooit een keurig studiekostenbeding voor hebt afgesproken - niet op de vertrekkende werknemer te verhalen zijn wanneer de opleiding noodzakelijk was voor de functie en verplicht was vanuit cao-regelingen of wetgeving.

Wanneer wordt scholing dan als verplicht gezien?

Opleidingen die heel duidelijk vanuit de wet verplicht zijn gesteld, zijn beperkt. Voorbeelden hiervan zijn de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de Wet lokaal spoor. Het wordt een stuk ingewikkelder als het gaat om opleidingen ter uitwerking van bijvoorbeeld herplaatsingsplichten, goed werkgeverschap of andere wettelijke bepalingen waarbij de jurist steevast antwoordt: “dat ligt aan de omstandigheden van het geval”.

Een eenduidig antwoord is er voor die situaties dan ook niet. Enkele voorbeelden waar je aan vast kunt houden zijn;

  • Scholing die is ingezet omdat de werknemer disfunctioneert. Stel het Engels van jouw werknemer is niet goed genoeg en je vind dit wel belangrijk voor de uitoefening van zijn functie. Deze opleidingskosten, mogen dan niet op de werknemer worden verhaald.
  • De organisatie gaat digitaliseren. Het kan zijn dat je een nieuw systeem in wilt zetten binnen jouw bedrijf of dat je het dagelijks gebruik van Excel verplicht wilt stellen voor betere inzichten. Dergelijke scholingskosten komen dan voor rekening van de werkgever.
  • De functie van de werknemer komt te vervallen. Als werkgever ben je verplicht de werknemer passend werk aan te bieden. Dit geldt ook voor functies die de werknemer zich met behulp van scholing binnen een redelijke termijn eigen kan maken. Deze scholing valt dan onder kosten die niet kunnen worden verhaald op de werknemer.

Heb je te maken met studiekostenbedingen?

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering en wil je toch weten of je de studiekosten van jouw werknemers wel of niet kunt verhalen? Onze partner ARAG helpt je graag verder. Tegen een gereduceert tarief van €79 kun je je al laten adviseren door één van de medewerkers van ARAG Direct On Demand over studiekosten of een ander arbeidsgerelateerd onderwerp. Klik hier voor meer informatie.