verenigingen: alle kansen en uitdagingen op een rij (2)

De afgelopen jaren veranderde er veel in het speelveld van branche- en beroepsverenigingen. Community software leverancier Yunits, partner van DNA, vroeg een aantal toonaangevende verenigingen naar die veranderingen, hoe ze daarmee omgaan en hoe ze de toekomst zien voor hun branche. In dit laatste deel van deze tweedelige serie delen 5 toonaangevende verenigingen hun visie op de toekomst.
Yunits sprak hiervoor met:

  • Verenigingsexpert Ivan Pouwels van Cooperation Next.
  • Erica Looren de Jong, hoofd communicatie en ledenservice van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
  • Madelon Vink, manager communicatie & public affairs van Vereniging Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).
  • Marc van Rosmalen, algemeen directeur van de Vereniging Hoveniers & Groenvoorzieners (VHG).
  • Carina Pelt, coördinator communicatie & pers van Transport & Logistiek Nederland (TLN).

Hun belangrijkste inzichten:

'Leden activeren gebeurt vooral door inhoudelijke kennisdeling en samenwerking te faciliteren.' 

'De relevantie voor branche- en beroepsverenigingen zit vooral in het van buiten naar binnen halen van thema's en samen met leden de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk.' 

Leden activeren op de inhoud en door samenwerking 


Leden willen vooral op inhoud kennis delen en samenwerken. Erica Looren de Jong (NBA): “Bij de invoering van de sanctiewetgeving naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, merkten we al snel een verandering in het gedrag van onze leden. Onder die druk gingen ze veel meer samenwerken. Zeker omdat er in het begin veel onduidelijkheid was en er nog veel vragen en weinig antwoorden waren.

In live webinars zagen we in de chatfunctie honderden vragen voorbij komen die men onderling beantwoordde. Onze leden leerden om te gaan met onzekerheden en zaken bespreken voordat het helemaal duidelijk was. Voor accountants die graag alle details helder hebben, is dat best lastig.”

Carina Pelt (TLN): “Leden zijn eerder bereid om met elkaar samen te werken. Iedereen is altijd geïnteresseerd in een kijkje in de keuken van de ander. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat een vrachtwagen leeg terugrijdt? 

Samenwerking op dergelijke vraagstukken komt vanuit de ondernemers zelf, maar dat moet je wel faciliteren als vereniging. Zodat mensen elkaar kunnen vinden. Leden moeten zicht hebben op een gezamenlijke oplossing, daar willen ze ook graag aan bijdragen. Wij werken daarom datagedreven en bekijken goed wat bij elkaar past, wie wat voor wie kan betekenen.”
 

Hoe blijf je relevant?
 

De relevantie voor branche- en beroepsverenigingen zit vooral in het van buiten naar binnen halen van thema's en samen met leden de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk. 

Carina Pelt (TLN): “Voor ons is de belangrijkste vraag steeds: ‘Waar liggen ondernemers wakker van?’. Want dan weet je waar je voor je leden aan de slag moet. En hoe je goed aanhaakt op toekomstige ontwikkelingen.Dat geldt natuurlijk voor alle belangenbehartigers. Zodra iets opspeelt, moet je een heldere roadmap hebben en zorgen dat je bij de juiste partners aanhaakt om zo’n klus samen te klaren.”

Marc van Rosmalen (VHG): “Op Europees niveau is het van belang schakelpunt te zijn tussen ondernemers en andere partijen. Maar daarnaast verwachten leden van ons dat we een partner zijn van hun bedrijf, die hen helpt in het ondernemerschap. Dat is vooral praktische hulp bij bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. 
Zo krijgen binnensteden in 2024/2025 emissievrije zones. Wat betekent dit als je een nieuwe bus nodig hebt met een levertijd van 1,5 jaar? En zijn er subsidies voorhanden? Kortom: wat betekent dit in de praktijk voor een onderneming?” 

Madelon Vink (VEWIN): ”Als wij de community blijven aanjagen en die verbindende rol kunnen bieden, dan zit daar onze relevantie voor de komende jaren. Het van buiten naar binnen halen, die antennefunctie, ligt bij ons op verschillende vlakken. Het is van belang om een combinatie te maken van digitale en datagedreven monitoring van de buitenwereld. En wat er speelt en wat je hoort in je netwerk en door menselijk contact. De samenwerking daarin opzoeken met je leden maakt of je succesvol bent. En dat betekent dat je echt moet meedenken in wat die ander nodig heeft, dat je jouw eigen strategie naast die van de ander legt en daarin de gezamenlijkheid opzoekt. Dat betekent ook heel veel afstemming en dat kost ontzettend veel tijd. Maar uiteindelijk merk je dat die tijdsinvestering helpt om slagen te maken.”

Ivan Pouwels (Cooperation Next): “Verenigingen kunnen relevant blijven door regie te nemen in de grotere dossiers en hier als sector of beroepsgroep vorm aan te geven. Daarnaast is het belangrijk het innovatievermogen van de branche te stimuleren door als vereniging hierin netwerkmogelijkheden te faciliteren, kennis te delen en ook contacten buiten de sector aan te gaan. Tot slot zie ik dat verenigingen onderling steeds meer samenwerken, het netwerk wordt snel groter. Consolidatie van verenigingen vindt de komende tijd waarschijnlijk steeds vaker plaats.

Wat de toekomst ook brengt, het is heel belangrijk af te stappen van de traditionele manier van denken in ‘leden’. Ook mensen die steun geven en jouw initiatieven alleen volgen, zijn van belang. Daar horen andere bindingsvormen bij: niet iedereen wordt meer lid, verenigingen worden meer een beweging. En dat is een opgave voor verenigingen.”

Lees hier het hele onderzoek van community software leverancier Yunits met de uitgebreide interviews: Hoe blijf je als vereniging relevant in 2023?