vergroot het engagement en help jouw leden hun verhaal te vertellen

Hoe kun je leden helpen hun draagvlak te vergroten en beter aan te sluiten bij nieuwe trends in de samenleving? Dé leidende vraag voor Partos bij een traject om leden te helpen hun verhaal krachtiger te vertellen en meer betrokkenheid bij hun werk te creëren. Sera Koolmees deelt in een sessie op het Verenigingscongres inzichten en praktische tips.

Sera Koolmees, senior communicatieadviseur bij Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking: “Draagvlak bij het publiek is uiteraard altijd al heel relevant voor ontwikkelingsorganisaties. Dat wilden we borgen en versterken. Ook ontwikkelingsorganisaties vragen zich bijvoorbeeld af hoe jongeren te benaderen of hoe je kunt inspelen op trends zoals online activisme of bewust consumeren. We willen met het draagvlaktraject een nieuw verhaal vertellen, dat  mensen meer betrekt bij het werk van ontwikkelingsorganisaties. Er leven ouderwetse beelden over schooltjes bouwen en putten slaan. Maar we doen veel meer. Het gaat juist om gelijkwaardig samenwerken om globale uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, klimaatcrisis, migratie en onderdrukking. Het draait ook om internationale lobby, ervoor zorgen dat internationale afspraken eerlijker worden, denk aan duurzame handel maar ook aan de vele conflicten in de wereld.

“In het draagvlaktraject besteden we ook aandacht aan de manier waarop de leden hun verhaal kunnen vertellen. We hebben dit getest en uitgezocht en daar zijn we samen met de leden op gaan leren. Wat wij ook zien is dat de traditionele geefrelatie met de achterban plaats maakt voor andere vormen van betrokkenheid. We proberen de relaties met de achterban te verbreden naar leefgedrag, consumptie- of stemgedrag. Mensen willen een verschil maken, hoe klein dan ook.

Wil je meer weten en deze subsessie volgen tijdens het Verenigingscongres. Bestel hier je ticket!