vm artikel uitgelicht: de impact van de conjunctuurmeting

Als je wilt weten hoe anderen het in jouw branche doen, is het fijn als je kunt vergelijken. Met een benchmark bijvoorbeeld. De BNA - de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus - laat een aantal keren per jaar door Panteia een conjunctuurmeting doen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Je leest het in dit artikel. (VM 2, Foresight, pag 18)