vrijwillige inzet als daad van verzet

Bijdragen aan de samenleving kan ook door mee te bewegen met activistische vrijwilligers en door meedenkende doeners en helpers te vragen hun stem te verheffen. Realiseer je welke kernwaarden zij inbrengen.

Dat we naar een andere manier van samenleven toe moeten, is voor steeds meer mensen wel duidelijk. Dat het ook anders kan, zien we door steeds meer organisaties en initiatieven die draaien op vrijwillige energie. Wij geloven dat alle vrijwillige inzet die Nederland rijk is toont dat een alternatieve, voedende manier van met elkaar en met de wereld omgaan er altijd is geweest en nog altijd bestaat. Maar op die manier naar vrijwillige inzet kijken, is in het geweld van markt en staat ondergesneeuwd. 

Lees meer

We verwijzen naar een artikel uit VM - vakblad voor verenigingen editie 4|2022