vrijwilligersmanagement; durf jij het anders te doen?

Veel verenigingen kennen een trouwe maar afnemende groep vrijwilligers en zoeken naarstig naar opvolgers. ANWB en de Fietsersbond durven het anders te doen. Tijdens het Verenigingscongres op 6 oktober gaan zij een sessie geven over vrijwilligersmanagement. 

ANWB koos ervoor om de hele organisatie van de vrijwillige inzet op de schop te nemen. Bij de Fietsersbond ligt het accent op doen: nieuwe, andere activiteiten en organisatievormen ontwikkelen naast de bestaande.

ANWB
Hans Hubers ontwikkelde, samen met Saskia Buijk, bij ANWB een nieuw vrijwilligersbeleid, want daarvan zijn er 10.000 tot 12.000 in deze vereniging. “We onderscheiden nu drie participatieniveaus: meedoen, meemaken, meebouwen. We hebben alle activiteiten projectmatig ingericht en we zetten in op het matchen van de juiste vrijwilliger op de juiste plek met de juiste taak. Omdat wij alles centraal georganiseerd hebben, kan ANWB dit goed ondersteunen en is dit beleid goed uitvoerbaar. We hebben echt heel veel aandacht besteed aan het waarderen van de bestaande vrijwilligers en ze stap voor stap in het veranderproces meegenomen.”

Fietsersbond
Esther van Garderen, voorzitter van de Fietsersbond, “We zijn een echte vrijwilligersvereniging. Een gebrek aan instroom van nieuwe, jongere leden en vrijwilligers en vergrijzing van de bestaande groep  stelt onze vereniging voor existentiële vragen. Wij zetten in op een uitvoeringsagenda gericht op het aantrekkelijker worden voor vrijwilligers en het achterliggende doel: een community worden voor alle fietsers en veilig en comfortabel fietsen voor alle fietsers bereikbaar te maken. Er ontstaan mooie, nieuwe dingen en er begint zich al iets van een nieuwe fietsersbond af te tekenen.”

Ben je benieuwd naar hun verhaal? Bestel dan snel je ticket voor het Verenigingscongres.