Wtt; wat is het en hoe raakt het mogelijk jouw vereniging?
17-02-2023

Primair is de Wtt (Wet toezicht trustkantoren) gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Hierdoor lijkt het alsof deze wet (bestuurders van) verenigingen en verenigingsmanagementbureaus (VMB) niet raakt, maar dit kan wel degelijk het geval zijn. We vertellen je hier graag meer over. 

Doelstelling en speerpunten van de Wtt 
De Wtt is gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel en kent drie pijlers om dit te bereiken: 

 • de Wtt stelt eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren; 
 • de beleidsbepalers van trustkantoren worden op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst;
 • de Wtt stelt eisen aan het cliëntenonderzoek dat trustkantoren verrichten.

Met name de eerste pijler kan gevolgen hebben voor veel verenigingen en VMB’s. Hier worden namelijk verschillende vormen van dienstverlening als trustdienst gekwalificeerd en voor het verlenen van die specifieke diensten heb je een trustvergunning nodig en word je door de Wtt aangemerkt als trustkantoor. 

Iets wat (bestuurders van) verenigingen en VMB’s zich hierbij vaak niet realiseren is dat ook het beschikbaar stellen van hun post-/vestigingsadres aan een derde partij en het daarbij tevens verrichten van één van de volgende ‘aanvullende werkzaamheden’ wordt aangemerkt als trustdienst:

doelvennootschap juridisch adviseren of bijstand verlenen, behalve als dit slechts receptiewerkzaamheden zijn

 • belastingaangifte verzorgen. Let op: Het is niet toegestaan om aan dezelfde cliënt zowel trustdiensten te verlenen als belastingadvies te geven
 • de jaarrekening opstellen, beoordelen of controleren
 • werkzaamheden uitvoeren in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening
 • administratie voeren
 • een bestuurder werven*
  * Indien geen aanvullende werkzaamheden worden verricht, kwalificeert deze dienst als ‘domicilie sec’. Dit laatste is geen trustdienst.
 • De Wtt spreekt dan van domicilie plus en daarvoor is een trustvergunning nodig. 

Domicilie sec
Indien er alleen een post-/vestigingsadres ter beschikking wordt gesteld en er geen aanvullende werkzaamheden worden verricht wordt de vereniging gekwalificeerd als ‘domicilie sec’ en daarvoor is geen trustvergunning nodig. 

Post- vestigingsadres vereniging op privé adres
Regelmatig kiezen bestuurders van verenigingen er dan ook voor om hun privé adres als post- en vestigingsadres te gebruiken. Dat lijkt in eerste instantie een makkelijke en niet kostbare oplossing, maar blijkt in de praktijk toch niet altijd even efficiënt / veilig. Het huisadres van de desbetreffende bestuurder is nu immers voor iedereen inzichtelijk bij het Handelsregister (KvK) en dat zorgt maar al te vaak voor niet gewenste situaties.

De conclusie
Door de invoering van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is er voor een combinatie van vestigings-/postadres (domicilie) en administratieve dienstverlening door één en dezelfde (derde) partij (domicilie plus) een vergunning nodig. 

Deze combinatie komt bij meerdere verenigingen en VMB’s voor en zou er toe kunnen leiden dat zij over een, door de Nederlandse Bank te verlenen, vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten moeten beschikken. Tenzij de vereniging of VMB vrijgesteld wordt van deze vergunningsplicht.

Hoe nu verder?
Mocht de Wtt in dit kader op jouw vereniging van toepassing zijn, dan kan de volgende oplossing je wellicht verder helpen. Het verlenen van alleen domicilie (dus een vestigings-/postadres) wordt ook wel ‘domicilie sec’ genoemd en dit is wél toegestaan zonder vergunning. Het alleen leveren van een vestigings-/postadres is namelijk geen trustdienst. Domicilie Services Nederland (DSN) is gespecialiseerd in alle uitdagingen rondom de Wtt. Zij kunnen een vestigings-/postadres aanbieden. 

Wil je meer weten? 
Neem dan een kijkje op het uitgebreide aanbod van mogelijkheden op de website van Domicilie Services Nederland (DSN). Een betrouwbaar adres waarmee jouw vereniging, stichting of VMB volledig voldoet aan de eisen van de Wtt!