Gravesteijn directeur VOB

09-06-2021

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft in haar bestuursvergadering van 3 juni 2021 Klaas Gravesteijn benoemd tot directeur.
Klaas Gravesteijn start op 1 juli 2021 als de nieuwe directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).


Hij is op dit moment werkzaam als beleidsadviseur verenigingszaken bij de VOB. Interim-voorzitter Anne Rube: ‘Het bestuur acht het van grote toegevoegde waarde dat Klaas zorgdraagt voor continuïteit. Daarnaast zijn we blij met zijn kwaliteiten, potentie én grote betrokkenheid bij en gevoel voor de sector en de verhoudingen daarbinnen.’
Hiervoor werkte Gravesteijn onder andere als verenigingsmanager bij diverse brancheverenigingen en als directiesecretaris bij het GBIO. Verder heeft hij brede ervaring in politiek en openbaar bestuur, onder andere als gemeenteraadslid in Utrecht.


‘Bibliotheken hebben een ongelooflijk belangrijke functie in de samenleving. Aan het versterken daarvan draag ik graag bij’, aldus Gravesteijn. ‘De VOB moet een vereniging zijn voor, door en met de leden, met oog en aandacht voor de diversiteit van de leden. Daarnaast kunnen we verder groeien in onze rol als serieuze en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, stakeholders en partijen in het bibliotheeknetwerk. Met het bibliotheekconvenant hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking, die gaan we de komende jaren uitbouwen.’


Openbare bibliotheken
De openbare bibliotheek is dé plek in de samenleving voor persoonlijke ontwikkeling met zo'n zes miljoen gebruikers - waarvan er 3,7 miljoen lid zijn. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische waarde van bibliotheken is groot met meer dan 100 miljoen bezoeken per jaar, fysiek en digitaal. Alle 148 openbare bibliotheekorganisaties en 9 Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en een aantal landelijke organisaties zijn lid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van openbare bibliotheken: www.debibliotheken.nl.


- Partners -
Geen gegevens gevonden