Impact, verenigingen als drijvende kracht

17-11-2021

Ruim 4500 verenigingen hebben dit jaar meegedaan aan het Nationaal Verenigings Onderzoek. Het algemene beeld wat uit de resultaten komt is dat verenigingen weliswaar worstelen met een aantal punten, maar zich houden goed staande.

De meeste verenigingen hebben een stabiel ledenaantal. Corona heeft dit jaar zowel bijgedragen aan ledengroei als ledenkrimp. Wel blijft het lastig om bestuursleden te vinden; ongeveer een derde van de posities is vacant. Bovendien rapporteert de helft van de (vrijwilligers)verenigingen dat de belasting voor de bestuurders het afgelopen jaar is toegenomen. Wellicht omdat zij het werk van de vacante posities op zich nemen, of wellicht geldt de redenatie andersom: is de druk dermate toegenomen, dat meer bestuursleden zich terugtrekken. Wat in ieder geval duidelijk opvalt is dat nieuwe bestuursleden meestal via persoonlijk contact geworven worden.

Verenigingen staan middenin de maatschappij, dat is ook terug te zien aan alle verschillende maatschappelijke thema’s die hen bezig houden. Per type vereniging is hier veel variatie in te zien. Het voldoen aan alle wet- en regelgeving die opgelegd worden aan de verenigingen lijkt voor een deel van de verenigingen ingewikkeld; nog niet alle verenigingen zijn zo ver. Ook worden verschillende risico’s nog niet volledig afgedekt. Onduidelijk blijft waaróm zij dit (nog) niet voor elkaar hebben. Wellicht is een deel van de regels en risico’s onbekend, hebben bestuursleden het te druk, is het voor hun vereniging werkelijk niet van belang of maken ze zich geen zorgen om deze zaken. Er is dus nog het nodige te doen.

Voor het lezen van de highlight brochure en de volledige rapportage ga je naar www.nationaalverenigingsonderzoek.nl


- Partners -
Geen gegevens gevonden