BDO Utrecht

BDO voor maatschappelijke organisaties

Het is een uitdagende tijd voor maatschappelijke organisaties. De samenleving individualiseert, leden en donateurs worden kritischer, loyaliteit is minder vanzelfsprekend en de overheid richt zich meer en meer op haar kerntaken. Traditionele inkomstenbronnen als contributies, giften en subsidies drogen op. Tegelijkertijd wordt er door het publiek, de media en de overheid kritischer dan ooit gekeken naar de meerwaarde en de transparantie van uw activiteiten.

Nieuw perspectief op uw bedrijfsvoering

Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat maatschappelijke relevantie de sleutel is tot uw succes. Hoe beter uw (potentiële) stakeholders het nut en de noodzaak inzien van uw activiteiten en hoe meer inzicht ze hebben in uw initiatieven, plannen en resultaten, hoe groter hun betrokkenheid. Onze specialisten in de publieke sector weten wat er nodig is voor zo’n toekomstbestendige bedrijfsvoering en hoe u kunt transformeren in een meer project gestuurde en resultaat gedreven organisatie. Vanuit multidisciplinaire teams denken we mee over de veranderopgaven die zich daarbij voordoen, zoals de reductie van administratieve lasten, het normaliseren, harmoniseren en standaardiseren van processen of het inhalen van technologische achterstanden.

Onze meerwaarde

De specialisten van BDO brengen kennis en ervaring mee op het gebied van welzijn, sport, cultuur, fondsenwerving, belangenbehartiging, bestuur en wetenschappelijk onderzoek. Bovendien onderhouden we goede contacten met ministeries, branche- en koepelorganisaties en andere regelgevende instanties. Op basis daarvan adviseren en ondersteunen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en bij specifieke vraagstukken onder andere op het gebied van subsidiemogelijkheden.

Lees hier de brochure "maatschappelijke organisatie" en ontdek wat BDO voor u kan betekenen.

Bezoekadres
Van Deventerlaan 101
3528 AG UTRECHT
- Partners -
Geen gegevens gevonden